2014 YILI ASGARİ ÖLÇÜDE ARSA VE ARAZİ METREKARE BİRİM DEĞERLERİARSA M² BİLGİLERİ
.... İLİ .... İLÇESİ .... BELEDİYESİ .... MAHALLESİ/KÖYÜ .... CADDE/SOKAK/BULVAR/DİĞER M² DEĞERİ .... TL'DİR.
Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerleri Açıklama
2014 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel
Bina İnşaat Sınıflarının Tespitine Dair Cetvel
Aşınma Paylarına İlişkin Cetvel
2010 Yılı Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerleri
2006 Yılı Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerleri
2002 Yılı Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerleri

Copyright © 2014

Gelir İdaresi Başkanlığı