Arızi Kazançlar193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 82. Maddesinde altı bent halinde sayılan kazançlar arızi kazançları oluşturmaktadır. Arızi kazançlar genel olarak yapılması devamlılık arz etmeyen faaliyetlerden elde edilen gelirlerden oluşmaktadır.

Vergiye tâbi arızi kazançlar şunlardır :

1. Arızî olarak ticarî muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen kazançlar.

2. Ticarî veya ziraî bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi, henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen hâsılat.

3. Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile peştemallıklar (kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni kiracıya devrinde doğan kazançlar dahil).

4. Arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hâsılat.

5. Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil).

6. Dar mükellefiyete tâbi olanların 45 inci maddede yazılı işleri arızî olarak yapmalarından elde ettikleri kazançlar. Bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar (henüz başlamamış olan ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) toplamının 10 milyar liralık(*) (290 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2016 yılı için 24.000 TL.) kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

Bu maddede geçen "hâsılat" deyimi alınan para ve ayınlarla diğer suretlerle elde edilen ve para ile temsil edilebilen menfaatleri ifade eder. Arızî kazançların safi miktarı aşağıdaki şekilde tespit olunur:

1. Bu maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yazılı işlerde satış bedelinden maliyet bedeli ve satış dolayısıyla yapılan giderler indirilir.

2. Bu maddenin birinci fıkrasının (2), (3), (4) ve (5) numaralı bentlerinde yazılı işlerde elde edilen hâsılattan tevsik edilmek kaydıyla yapılan giderler indirilir.

3. Bu maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yazılı işlerde, 45 inci madde hükümleri uygulanır.(**)

Hazır Beyan Sistemi Nedir?

Hazır Beyan Sistemi, ücret, kira, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınıza ilişkin Gelir Vergisi Beyannamenizin önceden hazırlanarak onayınıza sunulduğu sistemdir.
Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı elde edenler bu sistemden yararlanamamaktadır.

Beyanname Vermeli Miyim?

Elde ettiğiniz gelir türlerine ilişkin olarak beyanname vermeniz gerekip gerekmediğini sizin için hazırladığımız test vasıtasıyla kolayca öğrenebilirsiniz.

Teste Başla

Beyannamemi Nasıl Vereceğim?

Sisteme giriş yaparak, önceden hazırlanmış olan beyannamenizi kontrol edip, istediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra beyannamenizi onaylayabilirsiniz.

Adres Numarası Nedir?

Adres numarası Türkiye’deki konutlara/işyerlerine ait 10 haneli özel bir numaradır.
Adres numaranızı “Adres Numarası Öğrenme” menüsü ile hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Adres Numarası Öğren

Vergi Dairesine Gitmeli Miyim?

İlk defa beyanname verecek olsanız dahi, vergi dairesine gitmeden Hazır Beyan Sistemi ile beyannamenizi verip, verginizi ödeyebilirsiniz.

Vergimi Nasıl Öderim?

Beyannamenizin onaylanmasının ardından verginizi, Hazır Beyan Sistemi üzerinden kredi kartınızla, internet bankacılığı, banka şubeleri ya da vergi dairelerinden ödeyebilirsiniz.

Ödeme Kanalları

Kira Vergisi Hesaplama

Sadece kira geliri elde etmiş iseniz, ne kadar vergi ödemeniz gerektiğini kolayca hesaplayabilirsiniz.

Kira Vergisi Hesaplama

Değer Artışı Kazancı Vergisi Hesaplama

Sattığınız gayrimenkulden elde ettiğiniz değer artışı kazancınız için ne kadar gelir vergisi ödemeniz gerektiğini sizin için hesaplıyoruz.

Değer Artışı Kazancı Vergisi Hesaplama

Merak Ettikleriniz

Hazır Beyan Sistemi ve beyanınıza ilişkin tüm sorularınızın cevapları burada.

Rehber & Yardım

Sık Sorulan Sorular