Değer Artışı Kazancı Hesaplama*

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80/1-6 maddesi kapsamında, söz konusu Kanunun
70/1-1, 2, 4, 7 bentlerinde yazılı mal ve hakların elden çıkarılması karşılığında beyan etmeniz gereken değer artışı kazancı olup olmadığını ilgili alanları doldurarak öğrenebilirsiniz.

Detaylı bilgi için mevzuat rehberlerini ya da sık sorulan soruları inceleyebilirsiniz.

* Bu test bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, hukuki bir bağlayıcılığı yoktur.

Alış Fiyatı

Alış Tarihi

Satış Fiyatı

Satış Tarihi

Giderler