Ücret
Hızlı Rehber

 • • Tek işverenden tevkifata tabi ücret elde ediyorsanız tutarı ne olursa olsun bu ücret geliriniz için beyanname vermenize gerek yoktur.
 • • Birden fazla işverenden tevkifata tabi ücret elde ediyorsanız; istediğiniz bir ücreti seçerek hariç tutup diğer tevkifata tabi ücretlerinizin toplamı 34.000 TL beyan sınırını aşıyorsa hariç tutulan ücret de dahil olmak üzere ücret gelirlerinizin tamamı için beyanname vermeniz gerekmektedir. Diğer tevkifata tabi ücretlerinizin toplamı 34.000 TL beyan sınırını aşmaması halinde bu ücret gelirleriniz için beyanname vermenize gerek yoktur.
 • • Tek işverenden tevkifatsız ücret elde ediyorsanız; tutarı ne olursa olsun bu ücret geliriniz için beyanname vermeniz gerekmektedir.
 • • Birden fazla işverenden tevkifatsız ücret elde ediyorsanız tutarı ne olursa olsun bu ücret geliriniz için beyanname vermeniz gerekmektedir.
 • • Hem tevkifatlı hem de tevkifatsız birden fazla işverenden ücret elde ediyorsanız; Tevkifatlı veya tevkifatsız olmasına bakılmaksızın istediğiniz bir ücreti seçerek hariç tutup, diğer kalan ücretler toplamı 34.000 TL beyan sınırını aşıyorsa hariç tutulan ücret de dahil olmak üzere ücret gelirlerinizin tamamın için beyanname vermeniz gerekmektedir.
 • • Diğer kalan ücretler toplamı 34.000 TL beyan sınırını aşmaması halinde tevkifata tabi ücretleriniz için beyanname vermenize gerek yoktur. Ancak tutarı ne olursa olsun tevkifatsız ücret gelirleriniz tamamı için beyanname vermeniz gerekmektedir.
 • • Tek işverenden tevkifata tabi ücret elde ediyorsanız tutarı ne olursa olsun bu ücret geliriniz için beyanname vermenize gerek yoktur.
 • • Birden fazla işverenden tevkifata tabi ücret elde ediyorsanız; istediğiniz bir ücreti seçerek hariç tutup diğer tevkifata tabi ücretlerinizin toplamı 30.000 TL beyan sınırını aşıyorsa hariç tutulan ücret de dahil olmak üzere ücret gelirlerinizin tamamı için beyanname vermeniz gerekmektedir. Diğer tevkifata tabi ücretlerinizin toplamı 30.000 TL beyan sınırını aşmaması halinde bu ücret gelirleriniz için beyanname vermenize gerek yoktur.
 • • Tek işverenden tevkifatsız ücret elde ediyorsanız; tutarı ne olursa olsun bu ücret geliriniz için beyanname vermeniz gerekmektedir.
 • • Birden fazla işverenden tevkifatsız ücret elde ediyorsanız tutarı ne olursa olsun bu ücret geliriniz için beyanname vermeniz gerekmektedir.
 • • Hem tevkifatlı hem de tevkifatsız birden fazla işverenden ücret elde ediyorsanız; Tevkifatlı veya tevkifatsız olmasına bakılmaksızın istediğiniz bir ücreti seçerek hariç tutup, diğer kalan ücretler toplamı 30.000 TL beyan sınırını aşıyorsa hariç tutulan ücret de dahil olmak üzere ücret gelirlerinizin tamamın için beyanname vermeniz gerekmektedir.
 • • Diğer kalan ücretler toplamı 30.000 TL beyan sınırını aşmaması halinde tevkifata tabi ücretleriniz için beyanname vermenize gerek yoktur. Ancak tutarı ne olursa olsun tevkifatsız ücret gelirleriniz tamamı için beyanname vermeniz gerekmektedir.
 • Tek işverenden tevkifata tabi ücret elde ediyorsanız tutarı ne olursa olsun bu ücret geliriniz için beyanname vermenize gerek yoktur.
 • Birden fazla işverenden tevkifata tabi ücret elde ediyorsanız; istediğiniz bir ücreti seçerek hariç tutup diğer tevkifata tabi ücretlerinizin toplamı 30.000 TL beyan sınırını aşıyorsa hariç tutulan ücret de dahil olmak üzere ücret gelirlerinizin tamamı için beyanname vermeniz gerekmektedir. Diğer tevkifata tabi ücretlerinizin toplamı 30.000 TL beyan sınırını aşmaması halinde bu ücret gelirleriniz için beyanname vermenize gerek yoktur.
 • Tek işverenden tevkifatsız ücret elde ediyorsanız; tutarı ne olursa olsun bu ücret geliriniz için beyanname vermeniz gerekmektedir.
 • Birden fazla işverenden tevkifatsız ücret elde ediyorsanız tutarı ne olursa olsun bu ücret geliriniz için beyanname vermeniz gerekmektedir.
 • Hem tevkifatlı hem de tevkifatsız birden fazla işverenden ücret elde ediyorsanız; Tevkifatlı veya tevkifatsız olmasına bakılmaksızın istediğiniz bir ücreti seçerek hariç tutup, diğer kalan ücretler toplamı 30.000 TL beyan sınırını aşıyorsa hariç tutulan ücret de dahil olmak üzere ücret gelirlerinizin tamamın için beyanname vermeniz gerekmektedir.
 • Diğer kalan ücretler toplamı 30.000 TL beyan sınırını aşmaması halinde tevkifata tabi ücretleriniz için beyanname vermenize gerek yoktur. Ancak tutarı ne olursa olsun tevkifatsız ücret gelirleriniz tamamı için beyanname vermeniz gerekmektedir.
 • Tek işverenden tevkifata tabi ücret elde ediyorsanız tutarı ne olursa olsun bu ücret geliriniz için beyanname vermenize gerek yoktur.
 • Birden fazla işverenden tevkifata tabi ücret elde ediyorsanız; istediğiniz bir ücreti seçerek hariç tutup diğer tevkifata tabi ücretlerinizin toplamı 29.000 TL beyan sınırını aşıyorsa hariç tutulan ücret de dahil olmak üzere ücret gelirlerinizin tamamı için beyanname vermeniz gerekmektedir. Diğer tevkifata tabi ücretlerinizin toplamı 29.000 TL beyan sınırını aşmaması halinde bu ücret gelirleriniz için beyanname vermenize gerek yoktur.
 • Tek işverenden tevkifatsız ücret elde ediyorsanız; tutarı ne olursa olsun bu ücret geliriniz için beyanname vermeniz gerekmektedir.
 • Birden fazla işverenden tevkifatsız ücret elde ediyorsanız tutarı ne olursa olsun bu ücret geliriniz için beyanname vermeniz gerekmektedir.
 • Hem tevkifatlı hem de tevkifatsız birden fazla işverenden ücret elde ediyorsanız; Tevkifatlı veya tevkifatsız olmasına bakılmaksızın istediğiniz bir ücreti seçerek hariç tutup, diğer kalan ücretler toplamı 29.000 TL beyan sınırını aşıyorsa hariç tutulan ücret de dahil olmak üzere ücret gelirlerinizin tamamın için beyanname vermeniz gerekmektedir.
 • Diğer kalan ücretler toplamı 29.000 TL beyan sınırını aşmaması halinde tevkifata tabi ücretleriniz için beyanname vermenize gerek yoktur. Ancak tutarı ne olursa olsun tevkifatsız ücret gelirleriniz tamamı için beyanname vermeniz gerekmektedir.