İndirilecek KDV listesinin excel dosyası olarak oluşturulması için gerekli açıklamalar

Oluşturulan excel dosyasının yüklenmesinde karşılaşılan sorunların çözümü (Teknik açıklamalar)


İNDİRİLECEK KDV LİSTESİNİN EXCEL DOSYASI OLARAK OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Mükellefler KDV İade Talebine ilişkin İndirilecek KDV Listesini Excel dosyası aracılığıyla gönderebilirler. KDV iade listelerinin sisteme aktarılması işlemi ile ilgili olarak elektronik ortamda gönderilen verilerin alımı, excel dosyasının ilk çalışma sayfasındaki B sütunun 5. satırından (B5 Hücresinden) başlamaktadır. Mükelleflerin tablolarını bu şekilde oluşturmaları gerekmektedir. Söz konusu tablo örneği aşağıdaki excel ekranında açıkça görülmektedir. Aşağıda ekran görüntüsü verilen excel dosyasında kırmızı dolgu ile gösterilen B sütunun 5. satırı (B5 Hücresi), veri alımına başlandığı hücredir. Mükelleflerin excel tablolarını buna göre oluşturmaları gerekmektedir. Bunu sağlamanın en pratik yolu İndirilecek KDV Listesi doldurulup gönderilirken şu Örnek Excel dosyasının kullanılmasıdır: Örnek Excel İndir Lütfen linke bağlı excel dosyasını bilgisayarınıza indirip çalışmalarınızı bu dosya üzerinde gerçekleştiriniz ve internet vergi dairesine bu excel dosyasını yükleyiniz.
Mükelleflerin İndirilecek KDV Listesini her satıra bir belge gelecek şekilde girmeleri esastır. Her belgenin -had sınırlaması olmaksızın- girilmesi gerekmektedir. Yukarıdaki tabloda belgelerin girişine ilişkin örnek uygulama verilmiştir.(Yazar kasa ve perakende satış fişlerinin indirilecek KDV listesine kaydedilmesine ilişkin ihtiyarilik için lütfen tıklayınız.)

ÖNEMLİ NOT : Alışların bir ithalat olması halinde 1, 2, 3 ve 4 No’lu sütunlara -yurtdışındaki veya serbest bölgedeki satıcı tarafından firmanıza düzenlenen- ithalat faturasının bilgileri girilmelidir. Bazı ithalat faturalarında "faturanın serisi" bilgisi bulunmayabilmektedir. Bu durumda 2 No’lu sütun boş bırakılacaktır. Yukarıdaki tablonun 2. ve 3. satırlarında ithalat faturalarının dökümüne ilişkin örnekler bulunmaktadır.

ÖNEMLİ NOT : Mal / hizmet, mükellefiyeti bulunmayan bir gerçek kişiden alınarak hesaplanan KDV’si alım yapan mükellefçe sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmişse; bu durumda “Satıcının Vergi Kimlik Numarası / TC Kimlik Numarası” sütununa (İnternet Vergi Dairesi, mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin TC Kimlik Numaralarının girişine izin vermediğinden) “11111111111” yazılmalıdır. Bu şekilde girişi yapılan belgelerin alım yapan mükellefe ait 2 no.lu KDV beyannamesi ile uyumunun kontrol edileceği tabiidir.

11 No’lu Sütunun Doldurulmasına İlişkin Örnek: KDV İadesi talep edilen iade hakkı doğuran işlem türü ayrımı yapılmaksızın İnternet vergi dairesine giriş yapılan her bir fatura için bu alanın doldurulması gerekir. İnternet Vergi Dairesi’nden elektronik ortamda gönderilecek olan bu listelerin dolduruluşuna ilişkin örnek tablo aşağıda yer almaktadır.

Yukarıdaki tabloda da açıkça görüleceği üzere sarı boyalı kısım 2011/Ocak (201101) dönemine ilişkin olarak oluşturulan indirilecek KDV listesi iken yeşil boyalı kısım 2011/Şubat (201102) dönemine ilişkin olarak oluşturulan indirilecek KDV listesidir. KDV iadesi talep eden mükellefler tarafından iade hakkı doğuran işlem türü ayrımı yapılmaksızın bu alanın doldurulduğu İndirilecek KDV Listesi İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla elektronik ortamda gönderilmelidir.Yine yukarıdaki tablonun 14. ve 15. satırlarında yer alan belgeler 2011/Ocak tarihli olmasına rağmen 2011/Şubat döneminde yasal defterlere kaydedilmesi nedeniyle (indirim hakkının 2011/Şubat döneminde kullanılması sebebiyle) 2011/Şubat dönemi İndirilecek KDV listesinde yer almaktadırlar. Belge ilgili takvim yılı aşılmamak şartıyla herhangi bir dönemde indirim olarak kullanılsa bile belgenin tarihi değiştirilmeden sisteme kaydedilmelidir. Örneğimizde aylık listelerin rahatça seçilmesini sağlamak için 201101 sarıya, 201102 yeşile boyanmıştır. Gerçek uygulamada bu şekilde bir boyamanın söz konusu olmayacağı tabîdir.

12 No’lu Sütunun Doldurulmasına İlişkin Örnek: Bilindiği üzere başkaca firmaların ihracatına aracılık eden Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri kendi indirilecek KDV listeleri yanında ihracatına aracılık ettikleri firmaların da indirilecek KDV listelerini vermek zorundadırlar. Başarı Dış Ticaret A.Ş. bir dış ticaret sermaye şirketidir ve vergi kimlik numarası 1234567890’dır. Başarı Dış Ticaret A.Ş. 2011/Ocak döneminde 7777777777 vergi kimlik numaralı Kartal Yapı Ltd.Şti.'nin ihracatına aracılık etmiştir. Bu faaliyetine ilişkin olarak iade talebinde bulunan Başarı Dış Ticaret A.Ş. kendine ait 2011/Ocak indirilecek KDV listesi yanında, Kartal Yapı Ltd.Şti.'nin 2011/Ocak indirilecek KDV listesini de vermelidir. Bu durumda indirilecek KDV listesi aşağıdaki gibi doldurulacaktır.

Başarı Dış Ticaret A.Ş. kendine ait 2011/Mayıs indirilecek KDV listesini girerken her belgenin karşısına kendi vergi kimlik numarası olan "1234567890"ı girmelidir. Yukarıdaki tabloda turuncu boyalı kısım Başarı Dış Ticaret A.Ş.'nin 2011/Mayıs İndirilecek KDV listesidir. Başarı Dış Ticaret A.Ş. ihracatına aracılık ettiği Kartal Yapı Ltd.Şti.'ne ait 2011/Mayıs indirilecek KDV listesini girerken her belgenin karşısına Kartal Yapı Ltd.Şti.'nin vergi kimlik numarası olan "7777777777" yi girmelidir. Yukarıdaki tabloda mavi boyalı kısım Kartal Yapı Ltd.Şti'nin 2011/Mayıs İndirilecek KDV listesidir. Örneğimizde indirilecek KDV listelerinin rahatça seçilmesini sağlamak için Başarı Dış Ticaret A.Ş.'nin listesi turuncuya, Kartal Yapı Ltd.Şti.'nin listesi ise maviye boyanmıştır. Gerçek uygulamada bu şekilde bir boyamanın söz konusu olmayacağı tabîdir.

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER İÇİN ÖRNEK İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ

A ) İndirimli orana tabi işlemler dolayısıyla aylık olarak KDV iadesi talep eden mükelleflerin düzenlemesi gereken İndirilecek KDV Listesi Örneği

2010/02 dönemi için aylık mahsuben (406) iade talebi

Yukarıdaki tabloda da açıkça görüleceği üzere sarı boyalı kısım 2010/Ocak (201001) dönemine ilişkin olarak oluşturulan indirilecek KDV listesi iken yeşil boyalı kısım 2010/Şubat (201002) dönemine ilişkin olarak oluşturulan indirilecek KDV listesidir. 406-İndirimli orana tabi işlemler dolayısıyla iade talep eden mükellefler, aylar itibariyle oluşturacakları indirilecek KDV listelerini yukarıda gösterilen şekilde tek liste haline getirerek İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla elektronik ortamda göndermelidirler. Ayrıca takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar olan indirilecek KDV listelerinin de sisteme girilmesi gerekmektedir. Örneğin 03/2011 döneminde mahsup talebi olan mükellefler 01/2011 ve 02/2011 dönemleri indirilecek KDV listelerini de 03/2011 dönemi İndirilecek KDV listesine ekleyeceklerdir.

Yine yukarıdaki tablonun 14. ve 15. satırlarında yer alan belgeler 2010/Ocak tarihli olmasına rağmen 2010/Şubat döneminde yasal defterlere kaydedilmesi nedeniyle (indirim hakkının 2010/Şubat döneminde kullanılması sebebiyle) 2010/Şubat dönemi İndirilecek KDV listesinde yer almaktadırlar. Örneğimizde aylık listelerin rahatça seçilmesini sağlamak için 201001 sarıya, 201002 yeşile boyanmıştır. Gerçek uygulamada bu şekilde bir boyamanın söz konusu olmayacağı tabidir.

B ) İndirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yıllık olarak KDV iadesi talep eden mükelleflerin düzenlemesi gereken İndirilecek KDV Listesi Örneği (450) :

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacağının yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmı, izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak, nakden veya mahsuben iade edilebilecektir. İade talebi en erken izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde verilecek, en geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV Beyannameleri ile yapılabilecektir. Ancak aylık iade talebinden farklı olarak KDV beyannamesinde 406 Kodu yerine 450 Kodu seçilmelidir ve 2010 yılı İndirilecek KDV Listesinin tamamı örnekteki gibi tek bir liste olarak iade talep edilen ayda sisteme aktarılmalıdır.
TEKNİK AÇIKLAMALAR :

Oluşturduğunuz Excel dosyalarının internet vergi dairesinden gönderilmesinde sorunla karşılaşıyorsanız ve muhtelif hata mesajları alıyorsanız aşağıda gösterilen ayarların yapılması gerekmektedir.

Yapılan açıklamalara göre ayarlarınızı yaptıktan sonra İnternet Vergi Dairesine giriş yaparak dosyalarınızı yükleyiniz. Dosyaları yüklemek için Excel Dosyasından Veri Almak İstiyorum linkini klikleyip "Gözat" butonuna basın ve bilgisayarınızdan dosyanızı seçerek "EKLE" butonunu tıklayın.

Eğer yükleme başlamaz ve aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği üzere aktif pencerenin üst kısmında bir uyarı mesajı gelirse bu uyarıyı tıklayarak "Eklentiyi Çalıştır" ı seçin. Eklentiyi çalıştırdıktan sonra İnternet Explorer sayfayı tazeleyecek ve siz bu esnada İnternet Vergi Dairesi hesabınızdan otomatik çıkartılacaksınız. Bu andan itibaren İnternet Vergi Dairesi hesabınıza tekrar giriş yaparak listelerinizi yükleyebilirsiniz. Bu teknik ayarlar sadece bir defaya mahsus olarak yapılacak olup değiştirilmediği müddetçe her ay listeler sorunsuzca gönderilebilir.