Yüklenilen KDV listesinin excel dosyası olarak oluşturulması için gerekli açıklamalar

Oluşturulan excel dosyasının yüklenmesinde karşılaşılan sorunların çözümü (Teknik açıklamalar)


YÜKLENİLEN KDV LİSTESİNİN EXCEL DOSYASI OLARAK OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Mükellefler KDV İade Talebine ilişkin Yüklenilen KDV Listesini Excel dosyası aracılığıyla gönderebilirler. KDV iade listelerinin sisteme aktarılması işlemi ile ilgili olarak elektronik ortamda gönderilen verilerin alımı, excel dosyasının ilk çalışma sayfasındaki B sütunun 5. satırından (B5 Hücresinden) başlamaktadır. Mükelleflerin tablolarını bu şekilde oluşturmaları gerekmektedir. Söz konusu tablo örneği aşağıdaki excel ekranında açıkça görülmektedir. Aşağıda ekran görüntüsü verilen excel dosyasında kırmızı dolgu ile gösterilen B sütunun 5. satırı (B5 Hücresi), veri alımına başlandığı hücredir. Mükelleflerin excel tablolarını buna göre oluşturmaları gerekmektedir. Bunu sağlamanın en pratik yolu Yüklenilen KDV Listesi doldurulup gönderilirken şu Örnek Excel dosyasının kullanılmasıdır: Örnek Excel İndir Lütfen linke bağlı excel dosyasını bilgisayarınıza indirip çalışmalarınızı bu dosya üzerinde gerçekleştiriniz ve internet vergi dairesine bu excel dosyasını yükleyiniz.
Mükelleflerin Yüklenilen KDV Listesini her satıra bir belge gelecek şekilde girmeleri esastır. Her belgenin -had sınırlaması olmaksızın- girilmesi gerekmektedir. Yukarıdaki tabloda belgelerin girişine ilişkin örnek uygulama verilmiştir.Yüklenilen KDV Listesinde yer alan bilgiler "Bünyeye Giren Mal ve/veya Hizmetin KDV'si" sütununa kadar, İndirilecek KDV Listesindeki bilgilerle aynı olmalıdır.

ÖNEMLİ NOT : Alışların bir ithalat olması halinde 1, 2, 3 ve 4 No’lu sütunlara -yurtdışındaki veya serbest bölgedeki satıcı tarafından firmanıza düzenlenen- ithalat faturasının bilgileri girilmelidir. Bazı ithalat faturalarında “faturanın serisi” bilgisi bulunmayabilmektedir. Bu durumda 2 No’lu sütun boş bırakılacaktır. Yukarıdaki tablonun 2. ve 3. satırlarında ithalat faturalarının dökümüne ilişkin örnekler bulunmaktadır.

ÖNEMLİ NOT : Mal / hizmet, mükellefiyeti bulunmayan bir gerçek kişiden alınarak hesaplanan KDV’si alım yapan mükellefçe sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmişse; bu durumda “Satıcının Vergi Kimlik Numarası / TC Kimlik Numarası” sütununa (İnternet Vergi Dairesi, mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin TC Kimlik Numaralarının girişine izin vermediğinden) “11111111111” yazılmalıdır. Bu şekilde girişi yapılan belgelerin alım yapan mükellefe ait 2 no.lu KDV beyannamesi ile uyumunun kontrol edileceği tabiidir.

ÖRNEK : Yukarıdaki tablonun 9. satırındaki 23.01.2011 Tarih ve A-6523 seri-sıra numaralı belge ile AKAY MAKİNE İMALİ İTH. İHR. LTD. ŞTİ.'den alınan 100 Adet VAKUM SENSÖRÜ'nün 50 adedi (yani yarısı) 2011/Ocak döneminde ihraç edilen malın bünyesine girmiştir (ya da doğrudan ihraç edilmiştir.) Bu durumda 10 No'lu sütuna VAKUM SENSÖRÜ'nün 50 adedine ilişkin olan 9.000 TL KDV tutarı yazılmalıdır. (Bahse konu faturadaki toplam KDV 18.000 TL'dir. 50 adedine yani yarısına ilişkin KDV ise 18.000 / 2 = 9.000 TL'dir.)

ÖRNEK : Korkmaz Makine Ltd.Şti.’nin 2011/Ocak döneminde iade hakkı doğuran işlemleri şu şekildedir;

Bu durumda Korkmaz Makine Ltd. Şti. işlem türleri bazında iki ayrı yüklenilen KDV listesi hazırlamalıdır. Bunlardan biri "Mal İhracı Yüklenilen KDV Listesi", diğeri ise "Teşvikli Yatırım Mallarının Teslimi Yüklenilen KDV Listesi"dir. Yüklenilen KDV listesine kaydedilen belgelerin her birinin karşısına hangi işlem türüne ilişkin olduğu kaydedilerek iki ayrı yüklenim listesi aşağıda gösterildiği şekilde tek tablo haline getirilir ve internet vergi dairesinden elektronik ortamda gönderilir.

Yukarıdaki tabloda da açıkça görüleceği üzere sarı boyalı kısım "Mal İhracı Yüklenilen KDV Listesi" iken yeşil boyalı kısım "Teşvikli Yatırım Mallarının Teslimi Yüklenilen KDV Listesi" dir. İade hakkı doğuran işlem türü ayrımı yapılmaksızın bir adet veya birden fazla iade hakkı doğuran işlem bulunsa da her bir belgenin karşısına o belgenin ilgili olduğu işlem türünün kodunu yazmalıdır. Yukarıdaki listenin 9. ve 21. satırlarında AKAY MAKİNE İMALİ İTH. İHR. LTD. ŞTİ. tarafından düzenlenen 23.01.2011 tarih ve A-6523 seri-sıra numaralı belge bulunmaktadır. Görüleceği üzere bu belge ile alınan malın yarısı 2011/Ocak döneminde ihraç edilen malın bünyesine girdiği için "Mal İhracı Yüklenilen KDV Listesi"ne kaydedilmiştir. Diğer yarısı ise teslim edilen teşvikli yatırım malı bünyesine girdiğinden "Teşvikli Yatırım Mallarının Teslimi Yüklenilen KDV Listesi"ne kaydedilmiştir. Örneğimizde farklı yüklenim listelerinin rahatça seçilmesini sağlamak için "Mal İhracı Yüklenilen KDV Listesi" sarıya; "Teşvikli Yatırım Mallarının Teslimi Yüklenilen KDV Listesi" yeşile boyanmıştır. Gerçek uygulamada bu şekilde bir boyamanın söz konusu olmayacağı tabidir.
TEKNİK AÇIKLAMALAR :

Oluşturduğunuz Excel dosyalarının internet vergi dairesinden gönderilmesinde sorunla karşılaşıyorsanız ve muhtelif hata mesajları alıyorsanız aşağıda gösterilen ayarların yapılması gerekmektedir.

Yapılan açıklamalara göre ayarlarınızı yaptıktan sonra İnternet Vergi Dairesine giriş yaparak dosyalarınızı yükleyiniz. Dosyaları yüklemek için Excel Dosyasından Veri Almak İstiyorum linkini klikleyip "Gözat" butonuna basın ve bilgisayarınızdan dosyanızı seçerek "EKLE" butonunu tıklayın.

Eğer yükleme başlamaz ve aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği üzere aktif pencerenin üst kısmında bir uyarı mesajı gelirse bu uyarıyı tıklayarak "Eklentiyi Çalıştır" ı seçin. Eklentiyi çalıştırdıktan sonra İnternet Explorer sayfayı tazeleyecek ve siz bu esnada İnternet Vergi Dairesi hesabınızdan otomatik çıkartılacaksınız. Bu andan itibaren İnternet Vergi Dairesi hesabınıza tekrar giriş yaparak listelerinizi yükleyebilirsiniz. Bu teknik ayarlar sadece bir defaya mahsus olarak yapılacak olup değiştirilmediği müddetçe her ay listeler sorunsuzca gönderilebilir.