İNDİRİLECEK KDV LİSTESİNE BELGE GİRİŞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

Mükellefler her bir belge için aşağıda yer alan formu doldurarak indirilecek KDV listesini oluşturup gönderebilirler. İndirilecek KDV listesine belge girişine ilişkin açıklamalar ve örnekler aşağıdadır.


 

İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ

S. No

Alış Fat. Tarihi

Alış Fat. Serisi

Alış Fat. Sıra No'su

Satıcının Adı-Soyadı / Ünvanı

Satıcının Vergi Kimlik Numarası / TC Kimlik Numarası

Alınan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi

Alınan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı

Alınan Mal ve/veya Hizmetin KDV Hariç Tutarı

KDV'si

GGB Tescil No'su (Alış İthalat İse)

Belgenin İnd. Hakkının Kul. KDV Dönemi

İhracatına Aracılık Edilen Firmanın Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası

 

1

02.01.2009

B

654233

ANT AMBALAJ TİC.A.Ş.

0021056315

AMBALAJ

40 ADET

3.000,00

540,00

 

201101

 

Değiştirİptal Et

2

08.01.2009

J

29998

CENTRAL ELEKTRIC CO.

1111111111

TRAFO MALZEMESİ

4303 KG

32.360,91

5.824,96

09678000IM202320

201101

 

Değiştirİptal Et

3

09.01.2009

 

303455

POWER MACHINE CO.

1111111111

TRAFO MALZEMESİ

2910,88 KG

20.507,73

3.691,39

00767807IM540055

201101

 

Değiştirİptal Et

4

09.01.2009

A

20096

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

8790013112

ELEKTRİK

AYLIK

7.738,87

1.393,00

 

201101

 

Değiştirİptal Et

5

15.01.2009

A

456

ASIR ULAŞTIRMA NAK. A.Ş..

0521502500

ŞEHİR İÇİ NAKLİYE

8 SEFER

920,00

165,60

 

201101

 

Değiştirİptal Et

6

21.01.2009

A

980701

BERRAK MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

2502501200

TERMİNAL

26 ADET

1.040,00

187,20

 

201101

 

Değiştirİptal Et

7

21.01.2009

A

980713

BERRAK MAKİNA SAN.LTD.ŞTİ

2502501200

Skonder kutu, kablo, makine yağı

2 adet,15 metre, 20 kg

1.190,00

214,20

 

201101

 

Değiştirİptal Et

8

21.01.2009

B

41

ELEKTRO FER BİLG.LTD.ŞTİ.

6555212221

Bağlantı portu, 8 mm kablo, poşet

13 adet, 12 metre, 5 kg

412,37

74,23

 

201101

 

Değiştirİptal Et

9

23.01.2009

A

6523

AKAY MAKİNE İMALİ İTH.İHR.LTD.ŞTİ.

6652221036

VAKUM SENSÖRÜ

100 ADET

100.000,00

18.000,00

 

201101

 

Değiştirİptal Et

10

23.01.2009

A5

989305

CEREN MAKİNA TİC.LTD.ŞTİ.

3253251230

KALIP

1 ADET

3.500,00

630,00

 

201101

 

Değiştirİptal Et

11

24.01.2009

A

122

AYDEM BİLLURİYE

25552122321

M.EŞYA

12 ADET

50,00

9,00

 

201101

 

Değiştirİptal Et

12

25.01.2009

 

52

IŞIK BÜFE

85014525821

MUHTELİF İÇECEK

8 ADET

8,00

0,64

 

201101

 

Değiştirİptal Et

13

26.01.2009

 

9

MEHMET DAĞ-DAĞ PİDE

54445662541

PİDE

2 ADET

16,00

1,28

 

201101

 

Değiştirİptal Et

14

30.01.2009

 

21

ASLAN PETROL LTD.ŞTİ.

0090005625

MOTORİN

35,50 LT

74,15

13,35

 

201101

 

Değiştirİptal Et

 

TOPLAM

170.818,03

30.744,85

 

 

 

 

 

0 - 14 / 14

 

 

 

Mükelleflerin İndirilecek KDV Listesini her satıra bir belge gelecek şekilde girmeleri esastır. Her belgenin -had sınırlaması olmaksızın- girilmesi gerekmektedir. Yukarıdaki tabloda belgelerin girişine ilişkin örnek uygulama verilmiştir.(Yazar kasa ve perakende satış fişlerinin indirilecek KDV listesine kaydedilmesine ilişkin ihtiyarilik için lütfen tıklayınız.)

 

      Alış Faturasının Tarihi : Bu alana alış faturasının tarihi GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında yazılmalıdır.

 

      Alış Faturasının Serisi : Bu alana alış faturasının serisi girilmelidir. Bilindiği üzere fatura serileri “A5” gibi harf ve rakamlardan oluşabileceği gibi “B” gibi sadece harften oluşabilir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 şeklinde olsa bile (harf ve rakamların arasında “-, /, boşluk…” gibi karakter olmaksızın) bitişik olarak “A5” şeklinde girilmelidir. Ancak ödeme kaydedici cihaz fişleri doldurulurken bu belgelerde seri bulunmadığı için “Alış Faturasının Serisi” alanı doldurulmayıp boş bırakılacaktır. Yukarıdaki tablonun 12 , 13 ve 14. satırlarında ödeme kaydedici cihaz fişlerinin girişine ilişkin örnekler bulunmaktadır.

 

      Alış Faturasının Sırası : Bu alana alış faturasının sıra no’su girilmelidir. Bu alan sadece rakamlardan oluşmalıdır. Eğer alış faturası, alınan mal/hizmetlerin çok sayıda olması nedeniyle izleyen faturalara nakil olmakta ise bu durumda bu alana, faturanın toplam tutarının da bulunduğu en son belgenin sıra numarasının girilmesi gerekmektedir.

 

      Satıcının Adı-Soyadı/Ünvanı : Bu alana alış faturasını düzenleyen satıcının adı-soyadı/ünvanı girilmelidir.

 

ÖNEMLİ NOT : Alışların bir ithalat olması halinde “Alış Faturasının Tarihi”, “Alış Faturasının Serisi”, “Alış Faturasının Sıra No’su” ve “Satıcının Adı Soyadı / Ünvanı” alanlarına -yurtdışındaki veya serbest bölgedeki satıcı tarafından firmanıza düzenlenen- ithalat faturasının bilgileri girilmelidir. Bazı ithalat faturalarında “faturanın serisi” bilgisi bulunmayabilmektedir. Bu durumda “Alış Faturasının Serisi” alanı boş bırakılacaktır. Yukarıdaki tablonun 2. ve 3. satırlarında ithalat faturalarının dökümüne ilişkin örnekler bulunmaktadır.

 

      Satıcının Vergi Kimlik Numarası / TC Kimlik Numarası : Bu alana satıcı tüzel kişi/ortaklık ise vergi kimlik numarası; satıcı gerçek kişi ise TC kimlik numarası girilmelidir. Eğer satıcı yurtdışında veya serbest bölgede ise (yani alış ithalat ise) bu durumda bu alana vergi kimlik numarası olarak “1111111111” yazılır. Yukarıdaki tablonun 2. ve 3. satırlarında ithalat faturalarının girişine ilişkin örnekler bulunmaktadır.


ÖNEMLİ NOT :
Mal / hizmet, mükellefiyeti bulunmayan bir gerçek kişiden alınarak hesaplanan KDV’si alım yapan mükellefçe sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmişse; bu durumda “Satıcının Vergi Kimlik Numarası / TC Kimlik Numarası” sütununa (İnternet Vergi Dairesi, mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin TC Kimlik Numaralarının girişine izin vermediğinden) “11111111111” yazılmalıdır. Bu şekilde girişi yapılan belgelerin alım yapan mükellefe ait 2 no.lu KDV beyannamesi ile uyumunun kontrol edileceği tabiidir.

 

      Alınan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi : Bu alana alınan mal/hizmetin cinsi yazılmalıdır. Girişi yapılacak alış faturası ile birden fazla mal/hizmet alındı ise bu alana -çok genel olmamak kaydıyla- ana başlıklar halinde virgülle ayırarak alınan malların/hizmetlerin cinsleri yazılır ve yine bu alanda girilen sırada “Alınan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı” alanı virgülle ayırarak girilir. Yukarıdaki tablonun 7. ve 8. satırlarında buna ilişkin örnekler bulunmaktadır.

 

      Alınan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı : Bu alana alınan mal/hizmetin miktarı yazılmalıdır. Bu alan harf ve rakamlardan oluşabilir.

 

      Alınan Mal ve/veya Hizmetin KDV Hariç Tutarı : Bu alana alış faturasının KDV hariç tutarı TL cinsinden yazılmalıdır. Bu alan rakamlardan oluşmalıdır. Alış faturası ile farklı KDV oranlarına tâbi mallar/hizmetler alındı ise farklı oranlara tâbi malların KDV hariç tutarlarının toplamı bu alana girilmelidir. Örneğin A malı 100 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tâbi, B malı 200 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tâbi, bu iki mal tek fatura ile alındısı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV hariç tutar (100 + 200 =) 300 TL olup bu alana 300,00 tutarı girilmelidir.

 

      KDV'si : Bu alana alış faturasının KDV’si TL cinsinden yazılmalıdır. Bu alan rakamlardan oluşmalıdır. Alış faturası ile farklı KDV oranlarına tâbi mallar/hizmetler alındı ise farklı oranlara göre hesaplanan KDV’ler toplanıp belgedeki toplam KDV tutarı bu alana girilmelidir. Örneğin A malı 100 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tâbi, B malı 200 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tâbi, bu iki mal tek fatura ile alındısı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV tutarı (100x%8) + (200x%18) = 44 TL olup bu alana 44,00 tutarı girilmelidir. Satıcı yurtdışında veya serbest bölgede ise (yani alış ithalat ise) bu durumda bu alana (faturada KDV olmayacağı için) alışa ilişkin gümrük makbuzunda gösterilen ve mükellefçe indirim konusu yapılan KDV tutarı kaydedilmelidir. Eğer gümrük giriş beyannamesinin bulunmadığı (dolayısıyla gümrük makbuzunun da olmadığı) bir hizmet ithali durumu söz konusu ise, bu takdirde bu alana 2 No’lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve aynı dönemde indirim konusu yapılan KDV tutarı kaydedilmelidir.

 

      GGB Tescil No'su (Alış İthalat İse) : Bu alana satıcı yurtdışında veya serbest bölgede ise (yani alış ithalat ise) alışa ilişkin gümrük giriş beyannamesinin (GGB) tescil numarası yazılmalıdır. Yukarıdaki tablonun 2. ve 3. satırlarında bu durum gösterilmiştir. Alış ithalat değilse(yurtdışından ya da serbest bölgeden alış değilse), yurtiçinden alım yapıldı ise bu alan boş bırakılır. Aynı şekilde yurtdışından bir hizmet alımı söz konusu ise (yani bir gümrük giriş beyannamesi yoksa) bu alan yine boş bırakılır. 

 

      Belgenin İndirim Hakkının Kullanıldığı KDV Dönemi : KDV İadesi talep edilen iade hakkı doğuran işlem türü ayrımı yapılmaksızın İndirilecek KDV Listesine girişi yapılan faturanın indirim hakkının kullanıldığı (yasal deftere kaydedildiği) KDV dönemi yıl, ay şeklinde arada boşluk bırakılmaksızın yazılmalıdır.Örneğin 2011 Ocak dönemi için “201101” ; 2011 Şubat dönemi için “201102” şeklinde giriş yapılmalıdır.Ayrıca belge ilgili takvim yılı içerisinde herhangi bir dönemde indirim olarak kullanılsa bile belgenin tarihinde değişiklik yapılmadan sisteme kaydedilmelidir.

 

“Belgenin İndirim Hakkının Kullanıldığı KDV Dönemi” Alanının Doldurulmasına İlişkin Örnek: KDV İadesi talep edilen iade hakkı doğuran işlem türü ayrımı yapılmaksızın İnternet vergi dairesine giriş yapılan her bir fatura için bu alanın doldurulması gerekir. İnternet Vergi Dairesi’nden elektronik ortamda gönderilecek olan bu listelerin dolduruluşuna ilişkin örnek tablo aşağıda yer almaktadır.

 

İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ

S. No

Alış Fat. Tarihi

Alış Fat. Serisi

Alış Fat. Sıra No'su

Satıcının Adı-Soyadı / Ünvanı

Satıcının Vergi Kimlik Numarası / TC Kimlik Numarası

Alınan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi

Alınan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı

Alınan Mal ve/veya Hizmetin KDV Hariç Tutarı

KDV'si

GGB Tescil No'su (Alış İthalat İse)

Belgenin İnd. Hakkının Kul. KDV Dönemi

İhracatına Aracılık Edilen Firmanın Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası

 

1

02.01.2011

B

654233

ANT AMBALAJ TİC.A.Ş.

0021056315

AMBALAJ

40 ADET

3.000,00

540,00

 

201101

 

Değiştirİptal Et

2

08.01.2011

J

29998

CENTRAL ELEKTRIC CO.

1111111111

TRAFO MALZEMESİ

4303 KG

32.360,91

5.824,96

09342020IM788980

201101

 

Değiştirİptal Et

3

10.01.2011

 

303455

POWER MACHINE CO.

1111111111

TRAFO MALZEMESİ

2910,88 KG

20.507,73

3.691,39

07098000IM870000

201101

 

Değiştirİptal Et

4

11.01.2011

A

980701

BERRAK MAKİNA SAN.LTD.ŞTİ.

2502501200

TERMİNAL

26 ADET

1.040,00

187,20

 

201101

 

Değiştirİptal Et

5

11.01.2011

A

980713

BERRAK MAKİNA SAN.LTD.ŞTİ.

2502501200

SKONDER KUTU

2000 ADET

1.190,00

214,20

 

201101

 

Değiştirİptal Et

6

13.01.2011

A

20096

KARTAL YAPI LTD.ŞTİ.

7777777777

KERESTE

10 TON

100.000,00

18.000,00

 

201101

 

Değiştirİptal Et

7

15.01.2011

A

456

KARTAL YAPI LTD.ŞTİ.

7777777777

KERESTE

25 TON

250.000,00

45.000,00

 

201101

 

Değiştirİptal Et

8

21.01.2011

A

980701

BERRAK MAKİNA SAN.LTD.ŞTİ.

2502501200

TERMİNAL

26 ADET

1.040,00

187,20

 

201101

 

Değiştirİptal Et

9

21.01.2011

A

980713

BERRAK MAKİNA SAN.LTD.ŞTİ.

2502501200

SKONDER KUTU

2000 ADET

1.190,00

214,20

 

201101

 

Değiştirİptal Et

10

21.01.2011

B

41

ELEKTRO FER BİLG.LTD.ŞTİ.

6555212221

BAĞLANTI KABLOSU

43 ADET

412,37

74,23

 

201101

 

Değiştirİptal Et

11

23.01.2011

A

6523

AKAY MAKİNE İMALİ LTD.ŞTİ.

6652221036

VAKUM SENSÖRÜ

100 ADET

100.000,00

18.000,00

 

201101

 

Değiştirİptal Et

12

25.01.2011

A5

989305

CEREN MAKİNA TİC.LTD.ŞTİ.

3253251230

KALIP

1 ADET

3.500,00

630,00

 

201101

 

Değiştirİptal Et

13

29.01.2011

A

122

AYDEM BİLLURİYE

25552122321

M.EŞYA

12 ADET

50,00

9,00

 

201101

 

Değiştirİptal Et

14

30.01.2011

A

532521

SAĞLAM YAPI SAN.TİC.

7885456123

KONTRAPLAK

65 AD.

6.008,98

1.081,62

 

201102

 

Değiştirİptal Et

15

31.01.2011

A

17206

SELAMİ ÇATAK

45675441211

POLY KUMAŞ

13,80 MT.

89,28

7,14

 

201102

 

Değiştirİptal Et

16

01.02.2011

A

15516

M.ÇELİK /ÇELİK EKMEK FAB.

85222254697

EKMEK

1480 AD.

439,60

4,40

 

201102

 

Değiştirİptal Et

17

07.02.2011

C

743567

SERAP İLETİŞİM SİST. LTD.ŞTİ.

7854213211

YİYECEK

1

157,41

12,59

 

201102

 

Değiştirİptal Et

18

10.02.2011

A

32230

SERKAP MAKİNA İNŞ.TİC.LTD.

6545552545

HIRDAVAT MALZ.

79 AD,47 KG.

746,25

134,32

 

201102

 

Değiştirİptal Et

19

16.02.2011

D

257435

SEVİM TURAK / TURAK PROFİL

15625645623

OVAL BORU

510 MT.

3.000,00

540,00

 

201102

 

Değiştirİptal Et

20

21.02.2011

A

257435

SEVİM TURAK / TURAK PROFİL

15625645623

KARE BORU

310 MT.

2.500,00

450,00

 

201102

 

Değiştirİptal Et

21

23.02.2011

B

507684

SULTAN GIDA TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.

7820043916

ŞEKER, UN

20 KG

47,56

3,80

 

201102

 

Değiştirİptal Et

22

24.02.2011

A

20911

TAYFUR DAY.TÜK.LTD.ŞTİ.

5644561230

BİSİKLET YED.PARÇ.

12 AD.

160,00

28,80

 

201102

 

Değiştirİptal Et

23

25.02.2011

A

133295

TEKLİF PETROL NAK. LTD.ŞTİ.

8527418520

KIRSAL MOTORİN

40 LİTRE

100,00

18,00

 

201102

 

Değiştirİptal Et

24

28.02.2011

C

112726

TEKNİK BİL.SAN.İTH.İHR.LTD.

5641235284

NOTEBOOK VE PARÇ.

3 AD.

1.326,23

106,10

 

201102

 

Değiştirİptal Et

 

TOPLAM

528.866,32

94.959,15

 

 

 

Belgenin İndirim Hakkının Kullanıldığı KDV Dönemi

Alınan Mal ve/veya Hizmetin KDV Hariç Tutarı

KDV'si

2011/01 TOPLAM

514.291,01

92.572,38

2011/02 TOPLAM

14.575,31

2.386,77

 

0 - 24 / 24

 

 

Yukarıdaki tabloda da açıkça görüleceği üzere 1-13 satırları 2011/Ocak (201101) dönemine ilişkin olarak oluşturulan indirilecek KDV listesi iken 14-24 satırları 2011/Şubat (201102) dönemine ilişkin olarak oluşturulan indirilecek KDV listesidir. KDV iadesi talep eden mükellefler tarafından iade hakkı doğuran işlem türü ayrımı yapılmaksızın bu alanın doldurulduğu İndirilecek KDV Listesi İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla elektronik ortamda gönderilmelidir. Yine yukarıdaki tablonun 14. ve 15. satırlarında yer alan belgeler 2011/Ocak tarihli olmasına rağmen 2011/Şubat döneminde yasal defterlere kaydedilmesi nedeniyle (indirim hakkının 2011/Şubat döneminde kullanılması sebebiyle) 2011/Şubat dönemi İndirilecek KDV listesinde yer almaktadırlar. Belge ilgili takvim yılı aşılmamak şartıyla herhangi bir dönemde indirim olarak kullanılsa bile belgenin tarihi değiştirilmeden sisteme kaydedilmelidir.

 

      İhracatına Aracılık Edilen Firmanın Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası : Bu alan sadece başkaca firmaların ihracatına aracılık eden Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerince doldurulması gereken bir alandır. Başkaca firmaların ihracatına aracılık eden Dış Ticaret Sermaye Şirketi veya Sektörel Dış Ticaret Şirketi kendi indirilecek KDV listesinin girişini yaparken bu alana kendi vergi kimlik numarasını; ihracatına aracılık ettikleri firmanın indirilecek KDV listesini girerken bu alana ihracatına aracılık ettikleri firmanın vergi kimlik numarasını kaydetmelidirler. Eğer iade talep eden mükellef, başkaca firmaların ihracatına aracılık eden Dış Ticaret Sermaye Şirketi veya Sektörel Dış Ticaret Şirketi değilse bu alan boş bırakılacaktır.

 

“İhracatına Aracılık Edilen Firmanın Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası” Alanının Doldurulmasına İlişkin Örnek: Bilindiği üzere başkaca firmaların ihracatına aracılık eden Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri kendi indirilecek KDV listeleri yanında ihracatına aracılık ettikleri firmaların da indirilecek KDV listelerini vermek zorundadırlar. Başarı Dış Ticaret A.Ş. bir dış ticaret sermaye şirketidir ve vergi kimlik numarası 1234567890’dır. Başarı Dış Ticaret A.Ş. 2011/Mayıs döneminde 7777777777 vergi kimlik numaralı Kartal Yapı Ltd.Şti.’nin ihracatına aracılık etmiştir. Bu faaliyetine ilişkin olarak iade talebinde bulunan Başarı Dış Ticaret A.Ş. kendine ait 2011/Mayıs indirilecek KDV listesi yanında, Kartal Yapı Ltd.Şti.’nin 2011/Mayıs indirilecek KDV listesini de vermelidir. Bu durumda indirilecek KDV listesi aşağıdaki gibi doldurulacaktır.

İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ

S. No

Alış Fat. Tarihi

Alış Fat. Serisi

Alış Fat. Sıra No'su

Satıcının Adı-Soyadı / Ünvanı

Satıcının Vergi Kimlik Numarası / TC Kimlik Numarası

Alınan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi

Alınan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı

Alınan Mal ve/veya Hizmetin KDV Hariç Tutarı

KDV'si

GGB Tescil No'su (Alış İthalat İse)

Belgenin İnd. Hakkının Kul. KDV Dönemi

İhracatına Aracılık Edilen Firmanın Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası

 

1

02.05.2009

B

654233

ANT AMBALAJ TİC.A.Ş.

0021056315

AMBALAJ

40 ADET

3.000,00

540,00

 

 

1234567890

Değiştirİptal Et

2

08.05.2009

J

29998

CENTRAL ELEKTRIC CO.

1111111111

TRAFO MALZEMESİ

4303 KG

32.360,91

5.824,96

09342020IM788980

 

1234567890

Değiştirİptal Et

3

09.05.2009

 

303455

POWER MACHINE CO.

1111111111

TRAFO MALZEMESİ

2910,88 KG

20.507,73

3.691,39

07098000IM870000

 

1234567890

Değiştirİptal Et

4

21.05.2009

A

980701

BERRAK MAKİNA SAN.LTD.ŞTİ.

2502501200

TERMİNAL

26 ADET

1.040,00

187,20

 

 

1234567890

Değiştirİptal Et

5

21.05.2009

A

980713

BERRAK MAKİNA SAN.LTD.ŞTİ.

2502501200

SKONDER KUTU

2000 ADET

1.190,00

214,20

 

 

1234567890

Değiştirİptal Et

6

09.05.2009

A

20096

KARTAL YAPI LTD.ŞTİ.

7777777777

KERESTE

10 TON

100.000,00

18.000,00

 

 

1234567890

Değiştirİptal Et

7

15.05.2009

A

456

KARTAL YAPI LTD.ŞTİ.

7777777777

KERESTE

25 TON

250.000,00

45.000,00

 

 

1234567890

Değiştirİptal Et

8

21.05.2009

B

41

ELEKTRO FER BİLG.LTD.ŞTİ.

6555212221

BAĞLANTI KABLOSU

43 ADET

412,37

74,23

 

 

1234567890

Değiştirİptal Et

9

23.05.2009

A

6523

AKAY MAKİNE İMALİ LTD.ŞTİ.

6652221036

VAKUM SENSÖRÜ

100 ADET

100.000,00

18.000,00

 

 

1234567890

Değiştirİptal Et

10

25.05.2009

A5

989305

CEREN MAKİNA TİC.LTD.ŞTİ.

3253251230

KALIP

1 ADET

3.500,00

630,00

 

 

1234567890

Değiştirİptal Et

11

30.05.2009

A

122

AYDEM BİLLURİYE

25552122321

M.EŞYA

12 ADET

50,00

9,00

 

 

1234567890

Değiştirİptal Et

12

03.05.2009

A

532521

SAĞLAM YAPI SAN.TİC.

7885456123

KONTRAPLAK

65 AD.

6.008,98

1.081,62

 

 

7777777777

Değiştirİptal Et

13

05.05.2009

A

17206

SELAMİ ÇATAK

45675441211

POLY KUMAŞ

13,80 MT.

89,28

7,14

 

 

7777777777

Değiştirİptal Et

14

07.05.2009

A

15516

M.ÇELİK /ÇELİK EKMEK FAB.

85222254697

EKMEK

1480 AD.

439,60

4,40

 

 

7777777777

Değiştirİptal Et

15

08.05.2009

C

743567

SERAP İLETİŞİM SİST. LTD.ŞTİ.

7854213211

YİYECEK

1

157,41

12,59

 

 

7777777777

Değiştirİptal Et

16

13.05.2009

A

32230

SERKAP MAKİNA İNŞ.TİC.LTD.

6545552545

HIRDAVAT MALZ.

79 AD,47 KG.

746,25

134,32

 

 

7777777777

Değiştirİptal Et

17

16.05.2009

D

257435

SEVİM TURAK / TURAK PROFİL

15625645623

OVAL BORU

510 MT.

3.000,00

540,00

 

 

7777777777

Değiştirİptal Et

18

21.05.2009

A

257435

SEVİM TURAK / TURAK PROFİL

15625645623

KARE BORU

310 MT.

2.500,00

450,00

 

 

7777777777

Değiştirİptal Et

19

23.05.2009

B

507684

SULTAN GIDA TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.

7820043916

ŞEKER, UN

20 KG

47,56

3,80

 

 

7777777777

Değiştirİptal Et

20

28.05.2009

A

20911

TAYFUR DAY.TÜK.LTD.ŞTİ.

5644561230

BİSİKLET YED.PARÇ.

12 AD.

160,00

28,80

 

 

7777777777

Değiştirİptal Et

21

29.05.2009

A

133295

TEKLİF PETROL NAK. LTD.ŞTİ.

8527418520

KIRSAL MOTORİN

40 LİTRE

100,00

18,00

 

 

7777777777

Değiştirİptal Et

22

30.05.2009

C

112726

TEKNİK BİL.SAN.İTH.İHR.LTD.

5641235284

NOTEBOOK VE PARÇ.

3 AD.

1.326,23

106,10

 

 

7777777777

Değiştirİptal Et

 

TOPLAM

526.636,32

94.557,75

 

 

 

 

İhracatına Aracılık Edilen Firmanın Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası

Alınan Mal ve/veya Hizmetin KDV Hariç Tutarı

KDV'si

1234567890 TOPLAM

512.061,01

92.170,98

7777777777 TOPLAM

520.577,34

93.467,13

0 - 22 / 22

 

 

Başarı Dış Ticaret A.Ş. kendine ait 2011/Mayıs indirilecek KDV listesini girerken her belgenin karşısına kendi vergi kimlik numarası olan “1234567890” ü girmelidir. Yukarıdaki tabloda 1-11. satırlar Başarı Dış Ticaret A.Ş.’nin 2011/Mayıs İndirilecek KDV listesidir.

Başarı Dış Ticaret A.Ş. ihracatına aracılık ettiği Kartal Yapı Ltd.Şti.’ne ait 2011/Mayıs indirilecek KDV listesini girerken her belgenin karşısına Kartal Yapı Ltd.Şti.’nin vergi kimlik numarası olan “7777777777” yi girmelidir.  Yukarıdaki tabloda 12-22. satırlar Kartal Yapı Ltd.Şti’nin 2011/Mayıs İndirilecek KDV listesidir.

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER İÇİN ÖRNEK İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ

A ) İndirimli orana tabi işlemler dolayısıyla aylık olarak KDV iadesi talep eden mükelleflerin düzenlemesi gereken İndirilecek KDV Listesi Örneği :

2010/02 dönemi için aylık mahsuben (406) iade talebi.

İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 No'lu Sütun

2 No'lu Sütun

3 No'lu Sütun

4 No'lu Sütun

5 No'lu Sütun

6 No'lu Sütun

7 No'lu Sütun

8 No'lu Sütun

9 No'lu Sütun

10 No'lu Sütun

11 No'lu Sütun

12 No'lu Sütun

 

Sıra No

Alış Faturasının Tarihi

Alış Faturasının Serisi

Alış Faturasının Sıra No'su

Satıcının Adı-Soyadı/Ünvanı

Satıcının Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası

Alınan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi

Alınan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı

Alınan Mal ve/veya Hizmetin KDV Hariç Tutarı

KDV'si

GGB Tescil No'su (Alış İthalat İsi)

Belgenin İndirim Hakkının Kullanıldığı KDV Dönemi

İhracata Aracılık Edilen Firmanın Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası

 

1

02.01.2010

B

654233

ANT AMBALAJ TİC.A.Ş.

0021056315

AMBALAJ

40 ADET

3.000,00

540,00

 

201001

 

 

2

03.01.2010

J

29998

CENTRAL ELEKTRONİC CO.

1111111111

TRAFO MALZEMESİ

4303 KG

32.360,91

5.824,96

09342020IM788980

201001

 

 

3

15.01.2010

 

303455

POVVER MACHINE CO.

1111111111

TRAFO MALZEMESİ

2910,88 KG

20.507,73

3.691,39

07098000IM870000

201001

 

 

4

17.01.2010

A

980701

BERRAK MAKİNA SAN.LTD.ŞTİ.

2502501200

TERMİNAL

26 ADET

1.040,00

187,20

 

201001

 

 

5

17.01.2010

A

980713

BERRAK MAKİNA SAN.LTD.ŞTİ.

2502501200

SKONDER KUTU

2000 ADET

1.190,00

214,20

 

201001

 

 

6

18.01.2010

A

20096

KARTAL YAPI LTD.ŞTİ.

7777777777

KERESTE

10 TON

100.000,00

18.000,00

 

201001

 

 

7

18.01.2010

A

456

KARTAL YAPI LTD.ŞTİ.

7777777777

KERESTE

25 TON

250.000,00

45.000,00

 

201001

 

 

8

19.01.2010

A

980701

BERRAK MAKİNA SAN.LTD.ŞTİ.

2502501200

TERMİNAL

26 ADET

1.040,00

187,20

 

201001

 

 

9

20.01.2010

A

980713

BERRAK MAKİNA SAN.LTD.ŞTİ.

2502501200

SKONDER KUTU

2000 ADET

1.190,00

214,20

 

201001

 

 

10

21.01.2010

B

41

ELEKTRO FER BİLG.LTD.ŞTİ.

6555212221

BAĞLANTI KABL.

43 ADET

412,37

74,23

 

201001

 

 

11

22.01.2010

A

6523

AKAY MAKİNE İMALİ LTD.ŞTİ.

6652221036

VAKUM SENSÖRÜ

100 ADET

100.000,00

18.000,00

 

201001

 

 

12

23.01.2010

A5

989305

CEREN MAKİNA TİC.LTD.ŞTİ.

3253251230

KALIP

1 ADET

3.500,00

630,00

 

201001

 

 

13

24.01.2010

A

122

AYDEM BİLLURİYE

25552122321

M.EŞYA

12 ADET

50,00

9,00

 

201001

 

 

14

30.01.2010

A

532521

SAĞLAM YAPI SAN.TİC.

7885456123

KONTRAPLAK

65 AD.

6.008,98

1.081,62

 

201002

 

 

15

31.01.2010

A

17206

SELAMİ ÇATAK

45675441211

POLY KUMAŞ

13,80 AD.

89,28

7,14

 

201002

 

 

16

02.02.2010

A

15516

M.ÇELİK/ÇELİK EKMEK FAB.

85222254697

EKMEK

1480 AD.

439,60

4,40

 

201002

 

 

17

03.02.2010

C

743567

SERAP İLETİŞİM SİST.LTD.ŞTİ.

7854213211

YİYECEK

1

157,41

12,59

 

201002

 

 

18

15.02.2010

A

32230

SERKAP MAKİNA İNŞ.TİC.LTD.

6545552545

HIRDAVAT MALZ.

79 AD,47 KG.

746,25

134,32

 

201002

 

 

19

17.02.2010

D

257435

SEVİM TURAK / TURAK PROFİL

15625645623

OVAL BORU

510 MT.

3.000,00

540,00

 

201002

 

 

20

17.02.2010

A

257435

SEVİM TURAK / TURAK PROFİL

15625645623

KARE BORU

310 MT.

2.500,00

450,00

 

201002

 

 

21

18.02.2010

B

507684

SULTAN GIDA TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.

7820043916

ŞEKER, UN

20 KG.

47,56

3,80

 

201002

 

 

22

18.02.2010

A

20811

TAYFUR DAY.TÜK.LTD.ŞTİ.

5644561230

BİSİKLET YED. PARÇA

12 AD.

160,00

28,80

 

201002

 

 

23

19.02.2010

A

133295

TEKLİF PETROL NAK.LTD.ŞTİ.

8527418520

KIRSAL MOTORİN

40 LİTRE

100,00

18,00

 

201002

 

 

24

20.02.2010

C

112726

TEKNİK BİL.SAN.İTH.İHR.LTD.

5641235284

NOTEBOOK VE PARÇ

3 AD

1.326,23

106,10

 

201002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

528.866,32

94.959,15

 

 

 

 

 

Yukarıdaki tabloda da açıkça görüleceği üzere sarı boyalı kısım 2010/Ocak (201001) dönemine ilişkin olarak oluşturulan indirilecek KDV listesi iken yeşil boyalı kısım 2010/Şubat (201002) dönemine ilişkin olarak oluşturulan indirilecek KDV listesidir. 406-İndirimli orana tabi işlemler dolayısıyla iade talep eden mükellefler, aylar itibariyle oluşturacakları indirilecek KDV listelerini yukarıda gösterilen şekilde tek liste haline getirerek İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla elektronik ortamda göndermelidirler. Ayrıca takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar olan indirilecek KDV listelerinin de sisteme girilmesi gerekmektedir. Örneğin 03/2011 döneminde mahsup talebi olan mükellefler  01/2011 ve 02/2011 dönemleri indirilecek KDV listelerini  de 03/2011 dönemi İndirilecek KDV listesine ekleyeceklerdir.

 

Yine yukarıdaki tablonun 14. ve 15. satırlarında yer alan belgeler 2010/Ocak tarihli olmasına rağmen 2010/Şubat döneminde yasal defterlere kaydedilmesi nedeniyle (indirim hakkının 2010/Şubat döneminde kullanılması sebebiyle) 2010/Şubat dönemi İndirilecek KDV listesinde yer almaktadırlar. Örneğimizde aylık listelerin rahatça seçilmesini sağlamak için 201001 sarıya, 201002 yeşile boyanmıştır. Gerçek uygulamada bu şekilde bir boyamanın söz konusu olmayacağı tabidir.

 

B ) İndirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yıllık olarak KDV iadesi talep eden mükelleflerin düzenlemesi gereken İndirilecek KDV Listesi Örneği (450) :

 

İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ

 

 

1 No'lu Sütun

2 No'lu Sütun

3 No'lu Sütun

4 No'lu Sütun

5 No'lu Sütun

6 No'lu Sütun

7 No'lu Sütun

8 No'lu Sütun

9 No'lu Sütun

10 No'lu Sütun

11 No'lu Sütun

12 No'lu Sütun

Sıra No

Alış Faturasının Tarihi

Alış Faturasının Serisi

Alış Faturasının Sıra No'su

Satıcının Adı-Soyadı/Ünvanı

Satıcının Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası

Alınan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi

Alınan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı

Alınan Mal ve/veya Hizmetin KDV Hariç Tutarı

KDV'si

GGB Tescil No'su (Alış İthalat İsi)

Belgenin İndirim Hakkının Kullanıldığı KDV Dönemi

İhracata Aracılık Edilen Firmanın Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası

1

02.01.2010

B

654233

ANT AMBALAJ TİC.A.Ş.

0021056315

AMBALAJ

40 ADET

3.000,00

540,00

 

201001

 

2

03.01.2010

J

29998

CENTRAL ELEKT. CO.

1111111111

TRAFO MALZEMESİ

4303 KG

32.360,91

5.824,96

09342020IM788980

201001

 

3

07.02.2010

 

303455

POVVER MACHINE CO.

1111111111

TRAFO MALZEMESİ

2910,88 KG

20.507,73

3.691,39

07098000IM870000

201002

 

4

19.02.2010

A

980701

BERRAK MAK. SAN.LTD.ŞTİ.

2502501200

TERMİNAL

26 ADET

1.040,00

187,20

 

201002

 

5

05.03.2010

A

980713

BERRAK MAK. SAN.LTD.ŞTİ.

2502501200

SKONDER KUTU

2000 ADET

1.190,00

214,20

 

201003

 

6

28.03.2010

A

20096

KARTAL YAPI LTD.ŞTİ.

7777777777

KERESTE

10 TON

100.000,00

18.000,00

 

201003

 

7

13.04.2010

A

456

KARTAL YAPI LTD.ŞTİ.

7777777777

KERESTE

25 TON

250.000,00

45.000,00

 

201004

 

8

26.04.2010

A

980701

BERRAK MAK. SAN.LTD.ŞTİ.

2502501200

TERMİNAL

26 ADET

1.040,00

187,20

 

201004

 

9

20.05.2010

A

980713

BERRAK MAK. SAN.LTD.ŞTİ.

2502501200

SKONDER KUTU

2000 ADET

1.190,00

214,20

 

201005

 

10

21.05.2010

B

41

ELEKTRO FER BİLG.LTD.ŞTİ.

6555212221

BAĞLANTI KABLOSU

43 ADET

412,37

74,23

 

201005

 

11

12.06.2010

A

6523

AKAY MAK. İMALİ LTD.ŞTİ.

6652221036

VAKUM SENSÖRÜ

100 ADET

100.000,00

18.000,00

 

201006

 

12

23.06.2010

A5

989305

CEREN MAKİNA TİC.LTD.ŞTİ.

3253251230

KALIP

1 ADET

3.500,00

630,00

 

201006

 

13

21.07.2010

A

122

AYDEM BİLLURİYE

25552122321

M.EŞYA

12 ADET

50,00

9,00

 

201007

 

14

30.07.2010

A

532521

SAĞLAM YAPI SAN.TİC.

7885456123

KONTRAPLAK

65 AD.

6.008,98

1.081,62

 

201007

 

15

09.08.2010

A

17206

SELAMİ ÇATAK

45675441211

POLY KUMAŞ

13,80 AD.

89,28

7,14

 

201008

 

16

16.08.2010

A

15516

M.ÇELİK/ÇELİK EKMEK FAB.

85222254697

EKMEK

1480 AD.

439,60

4,40

 

201008

 

17

03.09.2010

C

743567

SERAP İLETİŞİM SİST.LTD.ŞTİ.

7854213211

YİYECEK

1

157,41

12,59

 

201009

 

18

15.09.2010

A

32230

SERKAP MAKİNA İNŞ.TİC.LTD.

6545552545

HIRDAVAT MALZ.

79 AD,47 KG.

746,25

134,32

 

201009

 

19

27.10.2010

D

257435

SEVİM TURAK / TURAK PROFİL

15625645623

OVAL BORU

510 MT.

3.000,00

540,00

 

201010

 

20

29.10.2010

A

257435

SEVİM TURAK / TURAK PROFİL

15625645623

KARE BORU

310 MT.

2.500,00

450,00

 

201010

 

21

03.11.2010

B

507684

SULTAN GIDA TİC..LTD.ŞTİ.

7820043916

ŞEKER, UN

20 KG.

47,56

3,80

 

201011

 

22

18.11.2010

A

20811

TAYFUR DAY.TÜK.LTD.ŞTİ.

5644561230

BİSİKLET YED. PARÇA

12 AD.

160,00

28,80

 

201011

 

23

30.12.2010

A

133295

TEKLİF PETROL NAK.LTD.ŞTİ.

8527418520

KIRSAL MOTORİN

40 LİTRE

100,00

18,00

 

201012

 

24

31.12.2010

C

112726

TEKNİK BİL.SAN.İTH.İHR.LTD.

5641235284

NOTEBOOK VE PARÇ

3 AD

1.326,23

106,10

 

201012

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

528.866,32

94.959,15

 

 

 

 

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacağının  yılı  içinde mahsuben  iade edilemeyen  kısmı, izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak, nakden veya mahsuben iade edilebilecektir. İade talebi en erken izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde verilecek, en geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV Beyannameleri ile yapılabilecektir. Ancak aylık iade talebinden farklı olarak KDV beyannamesinde 406 Kodu yerine 450 Kodu seçilmelidir ve 2010 yılı İndirilecek KDV Listesinin tamamı örnekteki gibi tek bir liste olarak iade talep edilen ayda sisteme aktarılmalıdır.  

 

       “ONAYLA” linkine tıklamadan, listeler üzerinde her türlü değişiklik yapılabilir. KDV iadesi bilgi girişi çalışması yarıda bırakılıp onaylama yapmadan internet vergi dairesinden çıkış yapılabilir. Daha sonra kalınan yerden çalışmaya devam edilebilir. “ONAYLA” linkine tıklanmadığı müddetçe listeler gönderilmez.

 

      Listelerin doldurulması ve gönderilmesi ile ilgili bir sorunla karşılaşırsanız lütfen vergi dairenizden veya 444 0 435 numaralı Çağrı Merkezi’nden yardım alınız.