23.01.2018 - https://intvd.gib.gov.tr ADRESİNDEKİ BAZI İŞLEM MENÜLERİNİN https://intvrg.gib.gov.tr ADRESİNE TAŞINMASI hakkıda;

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle,https://intvd.gib.gov.tr adresindeki bazı işlem menüleri kapatılarak veya yeni yazılımı yapılarak https://intvrg.gib.gov.tr adresine taşınmış ve uygulamaya açılmış olup, bilgilendirme notu için tıklayınız

15.12.2017 - ÖNEMLİ DUYURU!

Adıma yapılan kesintileri sorgulama hizmeti hakkında açıklamalar için lütfen  tıklayınız.