01.08.2018 - KDV İade talebi liste girişlerinin Google Chrome tarayıcısından gönderilmesi

KDV iade talebi liste girişleri için kullanılmakta olan https://intvd.gib.gov.tr/internetvd(İnternet Explorer tarayıcısı ) adresi 01.08.2018 tarihi itibariyle kapatılmıştır. KDV İade talebi liste girişleri Google Chrome tarayıcısı kullanılarak https://intvrg.gib.gov.tr adresinden yapılabilecektir.

23.01.2018 - https://intvd.gib.gov.tr ADRESİNDEKİ BAZI İŞLEM MENÜLERİNİN https://intvrg.gib.gov.tr ADRESİNE TAŞINMASI hakkıda;

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle,https://intvd.gib.gov.tr adresindeki bazı işlem menüleri kapatılarak veya yeni yazılımı yapılarak https://intvrg.gib.gov.tr adresine taşınmış ve uygulamaya açılmış olup, bilgilendirme notu için tıklayınız