02.01.2017 - KDV Kan. 11/1-a (Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler) mad. kaps. yapılan teslimler nedeniyle Satış Fatura Listesi'nin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesi Hk. Duyuru

KDV Kan. 11/1-a mad. kaps. yapılan Serbest Böl. Müş. İçin Yapılan Fason Hizmetler (İşlem kodu 316) ilişkin teslimlerden dolayı iade talebinde bulunan mük. 12/2016 iade dönemi ve sonraki dönemlerde Serbest Bölgelerdeki Müşteriler için Yapılan Fason Hizmetlere ait Satış Fatura Listesi'ni internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir.


02.01.2017 - KDV Kan. 11/1-a (Roaming Hizmetleri) mad. kaps. yapılan teslimler nedeniyle Satış Fatura Listesi'nin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesi Hk. Duyuru

KDV Kan. 11/1-a mad. kapsamında yapılan Roaming Hizmetlerine (KDV beyannamesinde işlem kodu 303) ilişkin teslimlerden dolayı iade talebinde bulunan mükelleflerin 12/2016 iade dönemi ve sonraki dönemlerde  "302-303-312-313-317" İade İşlem Türlerine ait Satış Fatura Listesi'ni  internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir.


05.12.2016 - 6736 SAYILI KAN. 6. MADDESİNDEN FAYDALANANLARIN, KAYITLARINDA YER ALMAYAN EMTİA İÇİN HESAPLANAN KDV'Yİ İADE LİSTELERİNE EKLENMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

 6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinden faydalanarak, kayıtlarda yer almayan emtia dolayısıyla hesapladıkları KDV'yi beyan edip ödeyen ve bu vergiyi indirim hesaplarına intikal ettiren mükelleflerin iade listelerine kendi vergi numaralarını yazarakeklemeleri gerekmektedir. Açıklamayı okumak için  tıklayınız.


01.12.2016 - KDV İADE LİSTELERİNDEN "GÇB LİSTESİ" VE "SATIŞ FATURALARI (301)" LİSTELERİNİN GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

KDVK'nun 11/1-a maddesi kapsamında yapılan satışlara ilişkin iade taleplerinde alınan "Gümrük Çıkış Beyanname Listesine" ve "Satış Fatura Listesine (301)" ETGB/GÇB sütunu eklenilmiştir. Listenin sonuna eklenen bu sütuna, ilgili beyannamenin durumuna göre "GÇB" veya "ETGB" ifadelerinden birinin yazılması gerekmektedir.


01.12.2016 - KDV Kan. 11/1-a-15-a-15/b-17/4-s mad. kaps. yapılan teslimler nedeniyle Satış Fatura Listesi' nin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesi Hk. Duyuru

KDV Kan. 11/1-a-15-a-15/b-17/4-s mad. kapsamında yapılan (KDV beyannamesinde işlem kodu 302-312-313-317) teslimlerden dolayı iade talebinde bulunan mükelleflerin 11/2016 iade dönemi ve sonraki dönemlerde  "302-312-313-317 İade İşlem Türlerine ait Satış Fatura Listesi" ni  internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir.


01.11.2016 - KDV Kan. 11. Mad. kaps. yapılan "Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Faturayla Yapılan (Bavul Tic.) teslimler nedeniyle Satış Fatura Listesi" İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hk. Duyuru

KDV Kan. 11/1-a Mad. kaps. yapılan Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan (Bavul Tic.) teslimler nedeniyle iade talebinde bulunan mükelleflerin 10/2016 iade döneminden itibaren "Satış Fatura Listesi'ni" internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir.


04.10.2016 - KDV Kanununun Geçici 16. Maddesi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle Satış Fatura Listesi'nin İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında Duyuru

KDV Kan. Geç.16. Mad. kapsamında yapılan teslimlerden (İSMEP Kapsamında, İstanbul İl Özel İdaresi'ne Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren "İstanbul Proje Koordinasyon Birimine" Yapılacak Teslim ve Hizmetler) iade talep edenmükellefler 09/2016 iade döneminden itibaren "Satış Fatura Listesi (318, 320 ve 321)" ni internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir.
03.08.2016 - Taşımacılık İstisnasından Kaynaklanan Satış Faturası Listesi (Araç Hasılat Listesi)'nin İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında Duyuru

KDV Kanunun 14/1 maddesi Uluslararası Taşımacılık istisnasından (311 işlem türü) iade taleplerinde, 07/2016 dönem itibariyle; Sadece karayolu taşımacılığından kaynaklı iadelerde "Taşımacılık İstisnasından Kaynaklanan Satış Faturası Listesi (Araç Hasılat Listesi)"nin 03.08.2016 tarihinden itibaren internet vergi dairesinden gönderilmelidir.


03.08.2016 - Kapasite Raporları Listesi'nin (TOBB) İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında Duyuru:

3065 sayılı KDV Kanunun 11/1-c maddesi gereğince İhraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan iade talebi veya tecil-terkin işlemi bulunan mükellefler, 03.08.2016 tarihinden itibaren tüm dönemler için gerçekleştirilecek olan iade taleplerinde, sadece Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliğinden alınmış Kapasite Raporları Listesini internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir.


01.07.2016 - KDV Kanununun 13.Maddesi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle (13/d bendi hariç) Satış Fatura Listesi'nin İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında Duyuru

KDV Kanununun 13.Maddesi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle (13/d bendi hariç), iade talebinde bulunan mükelleflerin 06/2016 beyanname dönemi ve sonraki dönemlerde "13.Maddesi Kapsamında Yapılan Satışlara İlişkin (13/d bendi hariç) Satış Fatura Listesi'ni" internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir.


21.06.2016 - ANKARA'DA KDV İADE İŞLEMLERİ İÇİN ANADOLU İHTİSAS VERGİ DAİRESİ VE ANKARA İHTİSAS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI HAKKINDA DUYURU;

Sadece Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına Bağlı Vergi Daireleri Mükelleflerinden, Belli Kriterlere Göre Seçilen Mükelleflerin KDV İadesi İşlemlerinin Tek Yerden Takip Edilmesi İçin Anadolu İhtisas Vergi Dairesi ve Ankara İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü Kurulmuştur. Duyuru Hakkında detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.


02.06.2016 - Uluslararası Anlaşmalar Kapsamında Yapılan Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesi'nin İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında Duyuru

Uluslararası Anlaşmalar Kapsamında yapılan teslimler nedeniyle (KDVK 19/2. Mad. - Beyannamede 314 işlem kodu) iade talebinde bulunan mükelleflerin 06/2016 iade döneminden itibaren "Uluslararası Anlaşmalar Kapsamında Yapılan Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesini" internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir.


18.05.2016 - ÖNEMLİ DUYURU

Gelir İdaresi Başkanlığı e-Beyanname Çağrı merkezi (444 0 435) 19.05.2016 Perşembe gününün Resmi Tatil olması nedeniyle hizmet vermeyecektir. Çağrı merkezi hizmeti 20.05.2016 Cuma günü saat 08:30 itibariyle tekrar verilmeye başlanacaktır.


04.05.2016 - Yatırım Teşvik Belgeli Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesi'nin Alınması Hakkında Duyuru

Teşvikli Yatırım Mallarının Teslimi nedeniyle iade talebinde bulunan mükellefler için, ilgili satış fatura listesinin internet vergi dairesinden alınmasına başlanılmıştır. Nisan/2016 ve sonraki iade dönemlerinde bu liste de internet vergi dairesinden gönderilmelidir. Listenin doldurulmasına yönelik açıklamalar, KDV İade Listelerini Gönderme bölümüne eklenmiştir.


29.04.2016 - E-TEBLİGAT ADRESİ BAŞVURUSUNDA BULUNMAYAN MÜKELLEFLER HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Bilindiği üzere 456 Sıra No?lu VUK Genel Tebliği gereğince e-tebligat adresi alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Aracılık Sorumluluk sözleşmesi imzalamış olduğunuz mükelleflerinizden E-Tebligat başvurusu yapmayanlar varsa ilgili Tebliğin uygulanması açısından, mükelleflerinizi bağlı bulundukları Vergi Dairelerine yönlendirmeniz gerekmektedir.
 
Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı, © 2017

Bu site, en iyi 1024x768 çözünürlükte görünür. Mozilla Firefox ve Internet Explorer'ın son sürümleriyle uyumludur.