04.10.2016 - KDV Kanununun Geçici 16. Maddesi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle Satış Fatura Listesi'nin İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında Duyuru

KDV Kan. Geç.16. Mad. kapsamında yapılan teslimlerden (İSMEP Kapsamında, İstanbul İl Özel İdaresi'ne Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren "İstanbul Proje Koordinasyon Birimine" Yapılacak Teslim ve Hizmetler) iade talep edenmükellefler 09/2016 iade döneminden itibaren "Satış Fatura Listesi (318, 320 ve 321)" ni internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir.
03.08.2016 - Taşımacılık İstisnasından Kaynaklanan Satış Faturası Listesi (Araç Hasılat Listesi)'nin İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında Duyuru

KDV Kanunun 14/1 maddesi Uluslararası Taşımacılık istisnasından (311 işlem türü) iade taleplerinde, 07/2016 dönem itibariyle; Sadece karayolu taşımacılığından kaynaklı iadelerde "Taşımacılık İstisnasından Kaynaklanan Satış Faturası Listesi (Araç Hasılat Listesi)"nin 03.08.2016 tarihinden itibaren internet vergi dairesinden gönderilmelidir.


03.08.2016 - Kapasite Raporları Listesi'nin (TOBB) İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında Duyuru:

3065 sayılı KDV Kanunun 11/1-c maddesi gereğince İhraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan iade talebi veya tecil-terkin işlemi bulunan mükellefler, 03.08.2016 tarihinden itibaren tüm dönemler için gerçekleştirilecek olan iade taleplerinde, sadece Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliğinden alınmış Kapasite Raporları Listesini internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir.


01.07.2016 - KDV Kanununun 13.Maddesi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle (13/d bendi hariç) Satış Fatura Listesi'nin İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında Duyuru

KDV Kanununun 13.Maddesi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle (13/d bendi hariç), iade talebinde bulunan mükelleflerin 06/2016 beyanname dönemi ve sonraki dönemlerde "13.Maddesi Kapsamında Yapılan Satışlara İlişkin (13/d bendi hariç) Satış Fatura Listesi'ni" internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir.


21.06.2016 - ANKARA'DA KDV İADE İŞLEMLERİ İÇİN ANADOLU İHTİSAS VERGİ DAİRESİ VE ANKARA İHTİSAS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI HAKKINDA DUYURU;

Sadece Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına Bağlı Vergi Daireleri Mükelleflerinden, Belli Kriterlere Göre Seçilen Mükelleflerin KDV İadesi İşlemlerinin Tek Yerden Takip Edilmesi İçin Anadolu İhtisas Vergi Dairesi ve Ankara İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü Kurulmuştur. Duyuru Hakkında detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.


02.06.2016 - Uluslararası Anlaşmalar Kapsamında Yapılan Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesi'nin İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında Duyuru

Uluslararası Anlaşmalar Kapsamında yapılan teslimler nedeniyle (KDVK 19/2. Mad. - Beyannamede 314 işlem kodu) iade talebinde bulunan mükelleflerin 06/2016 iade döneminden itibaren "Uluslararası Anlaşmalar Kapsamında Yapılan Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesini" internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir.


18.05.2016 - ÖNEMLİ DUYURU

Gelir İdaresi Başkanlığı e-Beyanname Çağrı merkezi (444 0 435) 19.05.2016 Perşembe gününün Resmi Tatil olması nedeniyle hizmet vermeyecektir. Çağrı merkezi hizmeti 20.05.2016 Cuma günü saat 08:30 itibariyle tekrar verilmeye başlanacaktır.


04.05.2016 - Yatırım Teşvik Belgeli Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesi'nin Alınması Hakkında Duyuru

Teşvikli Yatırım Mallarının Teslimi nedeniyle iade talebinde bulunan mükellefler için, ilgili satış fatura listesinin internet vergi dairesinden alınmasına başlanılmıştır. Nisan/2016 ve sonraki iade dönemlerinde bu liste de internet vergi dairesinden gönderilmelidir. Listenin doldurulmasına yönelik açıklamalar, KDV İade Listelerini Gönderme bölümüne eklenmiştir.


29.04.2016 - E-TEBLİGAT ADRESİ BAŞVURUSUNDA BULUNMAYAN MÜKELLEFLER HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Bilindiği üzere 456 Sıra No?lu VUK Genel Tebliği gereğince e-tebligat adresi alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Aracılık Sorumluluk sözleşmesi imzalamış olduğunuz mükelleflerinizden E-Tebligat başvurusu yapmayanlar varsa ilgili Tebliğin uygulanması açısından, mükelleflerinizi bağlı bulundukları Vergi Dairelerine yönlendirmeniz gerekmektedir.
22.04.2016 - ÖNEMLİ DUYURU

Gelir İdaresi Başkanlığı e-Beyanname Çağrı merkezi (444 0 435) 23.04.2016 Cumartesi gününün Resmi Tatil olması nedeniyle hizmet vermeyecektir. Çağrı merkezi hizmeti 25.04.2016 Pazartesi günü saat 08:30 itibariyle tekrar verilmeye başlanacaktır. Duyurulur.


02.03.2016 - İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERE AİT SATIŞ FATURA LİSTESİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2016/01 dönemi itibariyle internet vergi dairesi üzerinden alınmaya başlanılan İndirimli orana tabi satış faturası listesinde bildirilecek satış faturalarının 100.000 satırdan fazla olması halinde, listenin iade işlemini sonuçlandıracak olan vergi dairesi müdürlüğüne/malmüdürlüğüne kağıt/CD ortamında ibraz edilmesi yeterli olacaktır. Tam metin ekte yer almaktadır.


16.02.2016 - MUHGVK281 BEYANNAME EKLERİNİN BTRANS ÜZERİNDEN GÖNDERİLME ZAMANLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Başkanlığımızın aldığı karar gereğince, Bankalar tarafından gönderilen MuhGVK281 eklerinin Veri Tabanına aktarımı her hafta sadece Cuma günü saat 12:00 itibariyle yapılacaktır. Gönderilen verilerin Vergi Dairesi ekranlarına yansıması takip eden Pazartesigünü olacaktır. Her ne sebeple olursa olsun diğer gün ve saatlerde Veri Tabanına aktarım kesinlikle yapılmayacaktır.


03.02.2016 - KDV İADESİ KONTROL RAPORUNUN (ÖZET RAPOR) İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

03.02.2016 tarihinden sonra oluşan, dönemi 2012/Ocak ve sonraki dönemleri kapsayan KDV İadesi Kontrol Raporları otomatik olarak mükelleflere gönderilmeye başlanılmıştır. Mükellefler bu raporlara İnternet Vergi Dairesi üzerinden ulaşabileceklerdir. 03.02.2016 tarihinden önce oluşan raporların ise Vergi Daireleri tarafından mükellefe gönderilmesi işlemine devam edilecektir.


03.02.2016 - İNDİRİMLİ ORANA TABİ SATIŞ FATURA LİSTESİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU

İndirimli orana tabi satışlara ilişkin satış faturası listesi de internet vergi dairesinden alınmaya başlanılmıştır. Bu liste 2016 Ocak ayından itibaren 406, 439 ve 405 işlem kodlarından iade talep eden mükellefler tarafından doldurulacaktır. Listenin doldurulmasına ilişkin açıklamalar için tıklayınız.


02.12.2015 - Yüklenilen KDV Listesine Yeni Eklenen Bölümler Hakkında

İnternet Vergi Dairesinden alınmakta olan Yüklenilen KDV Listesine yeni bölümler eklenmiştir. Konuya ilişkin açıklamalar duyuru ekindedir. Ek için tıklayınız.


 
Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı, © 2016

Bu site, en iyi 1024x768 çözünürlükte görünür. Mozilla Firefox ve Internet Explorer'ın son sürümleriyle uyumludur.