27.03.2015 - ÖNEMLİ DUYURU

2014 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi, 2015 yılı 1.Dönem Kurum Geçici Beyannamesi, 2015 yılı Mart ayı 2.Dilim OTV1 ve OTV6 Beyannamelerine ait xsd' ler E-Beyanname sitesinde/E-Beyanname Hazırlama kılavuzlarına konulmuştur.
23.02.2015 - 2015/OCAK DÖNEMİ KDV, MUHTASAR VE DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN GÖNDERİLMESİNDE YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

Bilindiği üzere, KDV1, KDV2, KDV9015 ve MUH, MUH30 ile MUHGVK281 beyannamelerinde değişiklik yapılmış Beyanname Düzenleme Programı'nın (BDP) güncellenmesi gerektiği duyurulmuştu. Ancak güncellemenin yapılmadığı görülmüştür. Versiyon hatası alınan beyannamelerin, güncel versiyonda hazırlanarak onaylanması gerekmektedir.


20.02.2015 - Muhtasar Beyannamelerine İlişkin Duyuru

Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Ekler Kısmında İşyeri / İşçi Bilgileri kulakçığı eklenmiştir. Bu bölümde bulunan işyeri kodu bilgisine İnternet Vergi Dairesinden Sorgulamalar/Şube Bilgileri Sorgulama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir.


08.12.2014 - KDV İADE LİSTELERİ PASİFE ÇEKİLME / İPTAL EDİLME TALEP DİLEKÇELERİNİN İNTERNET ORTAMINDA VERİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

KDV İadesi Kontrol Raporlarında oluşan hataların giderilmesi amacıyla (KDV iade liste girişleri kaynaklı) mükelleflerin İnternet Vergi Dairesinden gönderdikleri onaylı listelerinin pasife çekilebilmesi/iptal edilmesine yönelik talep dilekçeleri 09/12/2014 tarihi itibariyle internet ortamında alınmaya başlanacaktır. Açıklama için tıklayınız.


02.12.2014 - İHRAÇ KAYITLI SATIŞ FATURASI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN DUYURU

2014 Kasım dönemi itibariyle ihraç kayıtlı satış faturası listesi oluşturulurken GTİP numarası bazında detaylandırma yoluna gidilecektir. Açıklama için tıklayınız.


02.12.2014 - Duyuru

Başkanlığımız Bilişim sistemleri elektrik altyapısında yapılacak yenileme çalışmaları nedeniyle (İnternet Vergi Dairesi, e-beyanname, e-fatura ) 05.12.2014 tarihi saat 19:00 ile 08.12.2014 tarihi saat 07:00 arasında hizmet veremeyecektir. Tüm kullanıcılarımıza duyurulur.


26.11.2014 - DUYURU

İnternet Vergi Dairesinden Standart İade Talep Dilekçesi vermeye çalışan mükelleflerimizin sorun yaşadığı, yapılan tespitlerde bu sorunun kendi kişisel internet bağlantılarından kaynaklanabileceği, bu nedenle başka bir internet bağlantısı kullanılarak işlem yapmayı denemeleri gerekmektedir.


03.11.2014 - İNDİRİLECEK KDV LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN DUYURU

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ gereğince 01.11.2014 tarihi itibariyle, internet vergi dairesinden alınmakta olan İndirilecek KDV listelerindeki "İhracatına aracılık edilen firmanın vergi kimlik numarası/TCkimlik numarası" alanı kaldırılmıştır. Detaylı bilgi için Lütfen Tıklayınız.
01.11.2014 - Rafinericilerden Satın Alınan L.P.G.'nin 2014/6881 Sayılı Kararname Kapsamında Teslimine İlişkin Bildirim Formu

Dağıtıcılar tarafından 36 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği uyarınca verilecek olan, "Rafinericilerden Satın Alınan L.P.G.'nin 2014/6881 Sayılı Kararname Kapsamında Teslimine İlişkin Bildirim Formu" Bilgi Girişi / ÖTV Bildirimleri altında kullanıma açılmıştır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.


01.09.2014 - KDV İADESİ TALEBİ GİRİŞ EKRANLARINDA YÜKLENİLEN KDV LİSTESİNE BELGE GİRİŞLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU

KDV G.U.T. gereğince KDV iadelerinde, internet vergi dairesinden gönderilmekte olan yüklenilen KDV listesine 2014/08 KDV dönemi itibariyle "Yüklenim Türü" sütunu eklenmiştir. Ayrıca; yine bu dönem itibariyle "GİDER ve ATİK" lere ait belgeler de belge detayı yazılarak listeye girilecektir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
01.07.2014 - İADESİ TALEP EDİLEN KDV HESAPLAMA TABLOSU (EK:19) NUN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

KDV Genel Uygulama Tebliği gereğince iade taleplerinde aranılan belgelerden "İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu (Ek:19)" 01.07.2014 tarihinden itibaren İnternet Vergi Dairesi'nden gönderilmesi gerekmektedir.Detaylı açıklamaların yer aldığı "KDV İade Talebi Listelerinin İnternetten Gönderilmesi" ne ilişkin kılavuz güncellenmiştir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.


18.06.2014 - KDV İstisna Talep Belgeleri Hakkında Önemli Duyuru

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında proje bazlı istisna talepleri girişi, İnternet Vergi Dairesi'nden (İnternet Vergi Dairesi / Bilgi Girişi / KDV İstisna Belgesi Talepleri kısmından) yapılacaktır. İstisna belgesine göre mal satacak mükelleflerimiz Internet Vergi Dairesi / Bilgi Girişi / KDV İstisna Belgesi Talepleri / İstisna Belgesi Satış Bilgisi Ekleme (satıcılar için) kısmından satış bilgisi gireceklerdir. Detaylı bilgil için tıklayınız.


02.06.2014 - İthalde Alınan Teminatların Çözümü Talebi (ÖTV Sirküleri/20)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Alınan Teminatların Çözümü Talebi İçin Verilmesi Gereken Dilekçeye "Bilgi Girişi" altından "İthalde Alınan ÖTV Teminatına İlişkin Dilekçe" başlığından ulaşılabilir.


02.06.2014 - 2012/3792 Sayılı Kararname Kapsamındaki ÖTV İade Talepleri (ÖTV Sirküleri/21)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik 2012/3792 Sayılı Kararname kapsamında düzenlenmesi gereken ÖTV iade talep dilekçesi eki tablolara "Bilgi Girişi" altında "ÖTV İade Taleplerine İlişkin Dilekçe" başlığından ulaşılabilir.


15.05.2014 - KDV İADEM NEREDE

KDV İade Sürecinin takibi amacıyla oluşturulan KDV İade Takip Sistemine yönelik çalışmalar sonuçlanmış olup 15/05/2014 tarihi itibariyle tüm vergi daireleri ve malmüdürlüklerine bağlı KDV iade talebinde bulunan mükellefler için uygulanmaya başlanacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız.


 
Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı, © 2015

Bu site, en iyi 1024x768 çözünürlükte görünür. Mozilla Firefox ve Internet Explorer'ın son sürümleriyle uyumludur.