18.05.2016 - ÖNEMLİ DUYURU

Gelir İdaresi Başkanlığı e-Beyanname Çağrı merkezi (444 0 435) 19.05.2016 Perşembe gününün Resmi Tatil olması nedeniyle hizmet vermeyecektir. Çağrı merkezi hizmeti 20.05.2016 Cuma günü saat 08:30 itibariyle tekrar verilmeye başlanacaktır.


04.05.2016 - Yatırım Teşvik Belgeli Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesi'nin Alınması Hakkında Duyuru

Teşvikli Yatırım Mallarının Teslimi nedeniyle iade talebinde bulunan mükellefler için, ilgili satış fatura listesinin internet vergi dairesinden alınmasına başlanılmıştır. Nisan/2016 ve sonraki iade dönemlerinde bu liste de internet vergi dairesinden gönderilmelidir. Listenin doldurulmasına yönelik açıklamalar, KDV İade Listelerini Gönderme bölümüne eklenmiştir.


29.04.2016 - E-TEBLİGAT ADRESİ BAŞVURUSUNDA BULUNMAYAN MÜKELLEFLER HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Bilindiği üzere 456 Sıra No?lu VUK Genel Tebliği gereğince e-tebligat adresi alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Aracılık Sorumluluk sözleşmesi imzalamış olduğunuz mükelleflerinizden E-Tebligat başvurusu yapmayanlar varsa ilgili Tebliğin uygulanması açısından, mükelleflerinizi bağlı bulundukları Vergi Dairelerine yönlendirmeniz gerekmektedir.
22.04.2016 - ÖNEMLİ DUYURU

Gelir İdaresi Başkanlığı e-Beyanname Çağrı merkezi (444 0 435) 23.04.2016 Cumartesi gününün Resmi Tatil olması nedeniyle hizmet vermeyecektir. Çağrı merkezi hizmeti 25.04.2016 Pazartesi günü saat 08:30 itibariyle tekrar verilmeye başlanacaktır. Duyurulur.


02.03.2016 - İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERE AİT SATIŞ FATURA LİSTESİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2016/01 dönemi itibariyle internet vergi dairesi üzerinden alınmaya başlanılan İndirimli orana tabi satış faturası listesinde bildirilecek satış faturalarının 100.000 satırdan fazla olması halinde, listenin iade işlemini sonuçlandıracak olan vergi dairesi müdürlüğüne/malmüdürlüğüne kağıt/CD ortamında ibraz edilmesi yeterli olacaktır. Tam metin ekte yer almaktadır.


16.02.2016 - MUHGVK281 BEYANNAME EKLERİNİN BTRANS ÜZERİNDEN GÖNDERİLME ZAMANLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Başkanlığımızın aldığı karar gereğince, Bankalar tarafından gönderilen MuhGVK281 eklerinin Veri Tabanına aktarımı her hafta sadece Cuma günü saat 12:00 itibariyle yapılacaktır. Gönderilen verilerin Vergi Dairesi ekranlarına yansıması takip eden Pazartesigünü olacaktır. Her ne sebeple olursa olsun diğer gün ve saatlerde Veri Tabanına aktarım kesinlikle yapılmayacaktır.


03.02.2016 - KDV İADESİ KONTROL RAPORUNUN (ÖZET RAPOR) İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

03.02.2016 tarihinden sonra oluşan, dönemi 2012/Ocak ve sonraki dönemleri kapsayan KDV İadesi Kontrol Raporları otomatik olarak mükelleflere gönderilmeye başlanılmıştır. Mükellefler bu raporlara İnternet Vergi Dairesi üzerinden ulaşabileceklerdir. 03.02.2016 tarihinden önce oluşan raporların ise Vergi Daireleri tarafından mükellefe gönderilmesi işlemine devam edilecektir.


03.02.2016 - İNDİRİMLİ ORANA TABİ SATIŞ FATURA LİSTESİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU

İndirimli orana tabi satışlara ilişkin satış faturası listesi de internet vergi dairesinden alınmaya başlanılmıştır. Bu liste 2016 Ocak ayından itibaren 406, 439 ve 405 işlem kodlarından iade talep eden mükellefler tarafından doldurulacaktır. Listenin doldurulmasına ilişkin açıklamalar için tıklayınız.


02.12.2015 - Yüklenilen KDV Listesine Yeni Eklenen Bölümler Hakkında

İnternet Vergi Dairesinden alınmakta olan Yüklenilen KDV Listesine yeni bölümler eklenmiştir. Konuya ilişkin açıklamalar duyuru ekindedir. Ek için tıklayınız.


17.06.2015 - Ek 9: Tadilat/Ek İmalat Yazısı Alanlar İçin Bildirim

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği ile Başkanlığımızın yazısına istinaden ÖTV'siz iktisap/ithal edilerek tadilat/ek imalat yapmak suretiyle satışı yapılan taşıtlara ilişkin, (EK:9)"Tadilat/Ek İmalat Yazısı Alanlar İçin Bildirim Formu"nun, birer aylık dönemler itibariyle takip eden ayın 20 nci günü sonuna kadar "İnternet Vergi Dairesi" aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesi zorunluluğu getirilmiştir.


08.05.2015 - YENİ İNTERNET VERGİ DAİRESİNİN AÇILMASI HAKKINDA DUYURU

Mükellef memnuniyetini arttırmak, son teknolojik imkanlardan yararlandırmak amacıyla, Yeni İnternet Vergi Dairesi bugün itibariyle hizmete açılmıştır. Halen kullanılmakta olan İnternet Vergi Dairemiz Başkanlığımızın uygun göreceği tarihe kadar aynı anda hizmet vermeye devam edecektir. Yeni İnternet Vergi Dairesine https://intvrg.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Görüş, öneri ve eleştirilerinizi e-beyanname görüş ve öneriler bölümünden Başkanlığımıza ulaştırabilirsiniz.


05.05.2015 - "İndirimli Oran Hesaplama Tablosu" nun internet vergi dairesinden alınması uygulamasına ilişkin duyuru.

04/2015 dönemi itibariyle İndirimli orana tabi işlemlerden KDV iadelerinde (406 ve 439 işlem türlerinde) mükellefler tarafından hazırlanan "İndirimli Oran Hesaplama Tablosu" internet vergi dairesinden alınmaya başlanılmıştır. Hesaplama Tablosunun doldurulmasına yönelik açıklamalar, İnternet vergi dairesi, KDV İade Listelerini Gönderme bölümüne eklenmiştir.


27.03.2015 - ÖNEMLİ DUYURU

2014 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi, 2015 yılı 1.Dönem Kurum Geçici Beyannamesi, 2015 yılı Mart ayı 2.Dilim OTV1 ve OTV6 Beyannamelerine ait xsd' ler E-Beyanname sitesinde/E-Beyanname Hazırlama kılavuzlarına konulmuştur.
23.02.2015 - 2015/OCAK DÖNEMİ KDV, MUHTASAR VE DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN GÖNDERİLMESİNDE YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

Bilindiği üzere, KDV1, KDV2, KDV9015 ve MUH, MUH30 ile MUHGVK281 beyannamelerinde değişiklik yapılmış Beyanname Düzenleme Programı'nın (BDP) güncellenmesi gerektiği duyurulmuştu. Ancak güncellemenin yapılmadığı görülmüştür. Versiyon hatası alınan beyannamelerin, güncel versiyonda hazırlanarak onaylanması gerekmektedir.


20.02.2015 - Muhtasar Beyannamelerine İlişkin Duyuru

Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Ekler Kısmında İşyeri / İşçi Bilgileri kulakçığı eklenmiştir. Bu bölümde bulunan işyeri kodu bilgisine İnternet Vergi Dairesinden Sorgulamalar/Şube Bilgileri Sorgulama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir.


 
Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı, © 2016

Bu site, en iyi 1024x768 çözünürlükte görünür. Mozilla Firefox ve Internet Explorer'ın son sürümleriyle uyumludur.