12.04.2017 - Borcu Yoktur Yazısı Sorgulama Ekranları Hk. Duyuru

Bakanlıklar, Kamu ve Özel kurumlar, Belediyeler, Tüzel Kuruluşlarının (ihale ve hak ediş işlemlerinde) mükelleflerin getirmiş oldukları Borcu Yoktur yazısnın bilgilerinin doğru olup olmadığını, Başkanlığımız internet vergiciliği (https://intvrg.gib.gov.tr) adresindeki "Kullanıcı girişi" alanından giriş yaparak; Genel Sorgulama ve Hesaplama İşlemleri / Dilekçe Sorgulama adımlarını takip ederek görüntülemesi mümkün bulunmaktadır.


12.04.2017 - E-Vergi Levhası Sorgulama Ekranları Hk. Duyuru:

Kamu ve Özel kurumlar, Belediyeler, Tüzel Kuruluşlarının mükelleflerin E-Vergi Levhası bilgilerini Başkanlığımız internet vergiciliği (https://intvrg.gib.gov.tr) adresindeki "Şifresiz İşlemler" alanından giriş yaparak; Mükellef İşlemleri / Mükellef Dosyası/ E-Vergi Levhası Sorgulama adımlarını takip ederek görüntülemesi mümkün bulunmaktadır.


17.03.2017 - EK8 Eşleştirme Formu Hakkında Önemli Duyuru

EK8 Eşleştirme Formu Bildiriminde, vergi dairesinde kaydı bulunmayan işyerlerine ait işyeri SGK numaralarının, mükelleflerin bu çalışanlarına ilişkin vergi kesintilerinin bildirildiği şube veya merkezin adresinin seçilerek yapılması gerekmektedir.


10.03.2017 - Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim (Ek-8) Hakkında Önemli Duyuru :

EK8 Bildiriminin vergi kanunlarına göre muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren mükellefler/işverenlerce, gönderilmesi gerekmektedir. Apartman yönetimleri,evlerinde hizmetçi çalıştıranlar gibi vergi kesintisi yapmayanların EK8 göndermelerine gerek bulunmamaktadır.


21.02.2017 - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi EK8 Eşleştirme Bildirimi Duyurusu

Vergi kanunlarına göre verilmesi gereken "Muhtasar Beyanname" ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 4/1-a kapsamında sigortalı sayılanların bildirildiği "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi"nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi"nin verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği, 18 Şubat 2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.Detaylı bilgi için tıklayınız.


01.02.2017 - Kdv Kanununun Geçici 17. Madde Kapsamındaki Teslimlere İlişkin Satış Faturası Listesinin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesi Hk. Duyuru

KDV Beyannamesinde 702 işlem kodundan talepte bulunan Mükellefler 01/2017 iade dönemi ve sonraki dönemler için KDV İade Talebine ilişkin Geçici 17. Madde Kapsamındaki Teslimlere İlişkin Satış Faturası Listesini 01.02.2017 tarihinden itibaren internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.


02.01.2017 - KDV Kan. 11/1-a (Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler) mad. kaps. yapılan teslimler nedeniyle Satış Fatura Listesi'nin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesi Hk. Duyuru

KDV Kan. 11/1-a mad. kaps. yapılan Serbest Böl. Müş. İçin Yapılan Fason Hizmetler (İşlem kodu 316) ilişkin teslimlerden dolayı iade talebinde bulunan mük. 12/2016 iade dönemi ve sonraki dönemlerde Serbest Bölgelerdeki Müşteriler için Yapılan Fason Hizmetlere ait Satış Fatura Listesi'ni internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir.


02.01.2017 - KDV Kan. 11/1-a (Roaming Hizmetleri) mad. kaps. yapılan teslimler nedeniyle Satış Fatura Listesi'nin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesi Hk. Duyuru

KDV Kan. 11/1-a mad. kapsamında yapılan Roaming Hizmetlerine (KDV beyannamesinde işlem kodu 303) ilişkin teslimlerden dolayı iade talebinde bulunan mükelleflerin 12/2016 iade dönemi ve sonraki dönemlerde  "302-303-312-313-317" İade İşlem Türlerine ait Satış Fatura Listesi'ni  internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir.


05.12.2016 - 6736 SAYILI KAN. 6. MADDESİNDEN FAYDALANANLARIN, KAYITLARINDA YER ALMAYAN EMTİA İÇİN HESAPLANAN KDV'Yİ İADE LİSTELERİNE EKLENMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

 6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinden faydalanarak, kayıtlarda yer almayan emtia dolayısıyla hesapladıkları KDV'yi beyan edip ödeyen ve bu vergiyi indirim hesaplarına intikal ettiren mükelleflerin iade listelerine kendi vergi numaralarını yazarakeklemeleri gerekmektedir. Açıklamayı okumak için  tıklayınız.


01.12.2016 - KDV İADE LİSTELERİNDEN "GÇB LİSTESİ" VE "SATIŞ FATURALARI (301)" LİSTELERİNİN GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

KDVK'nun 11/1-a maddesi kapsamında yapılan satışlara ilişkin iade taleplerinde alınan "Gümrük Çıkış Beyanname Listesine" ve "Satış Fatura Listesine (301)" ETGB/GÇB sütunu eklenilmiştir. Listenin sonuna eklenen bu sütuna, ilgili beyannamenin durumuna göre "GÇB" veya "ETGB" ifadelerinden birinin yazılması gerekmektedir.


01.12.2016 - KDV Kan. 11/1-a-15-a-15/b-17/4-s mad. kaps. yapılan teslimler nedeniyle Satış Fatura Listesi' nin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesi Hk. Duyuru

KDV Kan. 11/1-a-15-a-15/b-17/4-s mad. kapsamında yapılan (KDV beyannamesinde işlem kodu 302-312-313-317) teslimlerden dolayı iade talebinde bulunan mükelleflerin 11/2016 iade dönemi ve sonraki dönemlerde  "302-312-313-317 İade İşlem Türlerine ait Satış Fatura Listesi" ni  internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir.


01.11.2016 - KDV Kan. 11. Mad. kaps. yapılan "Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Faturayla Yapılan (Bavul Tic.) teslimler nedeniyle Satış Fatura Listesi" İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hk. Duyuru

KDV Kan. 11/1-a Mad. kaps. yapılan Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan (Bavul Tic.) teslimler nedeniyle iade talebinde bulunan mükelleflerin 10/2016 iade döneminden itibaren "Satış Fatura Listesi'ni" internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir.


04.10.2016 - KDV Kanununun Geçici 16. Maddesi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle Satış Fatura Listesi'nin İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında Duyuru

KDV Kan. Geç.16. Mad. kapsamında yapılan teslimlerden (İSMEP Kapsamında, İstanbul İl Özel İdaresi'ne Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren "İstanbul Proje Koordinasyon Birimine" Yapılacak Teslim ve Hizmetler) iade talep edenmükellefler 09/2016 iade döneminden itibaren "Satış Fatura Listesi (318, 320 ve 321)" ni internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir.
03.08.2016 - Taşımacılık İstisnasından Kaynaklanan Satış Faturası Listesi (Araç Hasılat Listesi)'nin İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında Duyuru

KDV Kanunun 14/1 maddesi Uluslararası Taşımacılık istisnasından (311 işlem türü) iade taleplerinde, 07/2016 dönem itibariyle; Sadece karayolu taşımacılığından kaynaklı iadelerde "Taşımacılık İstisnasından Kaynaklanan Satış Faturası Listesi (Araç Hasılat Listesi)"nin 03.08.2016 tarihinden itibaren internet vergi dairesinden gönderilmelidir.


03.08.2016 - Kapasite Raporları Listesi'nin (TOBB) İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında Duyuru:

3065 sayılı KDV Kanunun 11/1-c maddesi gereğince İhraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan iade talebi veya tecil-terkin işlemi bulunan mükellefler, 03.08.2016 tarihinden itibaren tüm dönemler için gerçekleştirilecek olan iade taleplerinde, sadece Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliğinden alınmış Kapasite Raporları Listesini internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir.


 
Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı, © 2017

Bu site, en iyi 1024x768 çözünürlükte görünür. Mozilla Firefox ve Internet Explorer'ın son sürümleriyle uyumludur.