01.08.2018 - KDV İade talebi liste girişlerinin Google Chrome tarayıcısından gönderilmesi

KDV iade talebi liste girişleri için kullanılmakta olan https://intvd.gib.gov.tr/internetvd(İnternet Explorer tarayıcısı ) adresi 01.08.2018 tarihi itibariyle kapatılmıştır. KDV İade talebi liste girişleri Google Chrome tarayıcısı kullanılarak https://intvrg.gib.gov.tr adresinden yapılabilecektir.


23.01.2018 - https://intvd.gib.gov.tr ADRESİNDEKİ BAZI İŞLEM MENÜLERİNİN https://intvrg.gib.gov.tr ADRESİNE TAŞINMASI hakkıda;

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle,https://intvd.gib.gov.tr adresindeki bazı işlem menüleri kapatılarak veya yeni yazılımı yapılarak https://intvrg.gib.gov.tr adresine taşınmış ve uygulamaya açılmış olup, bilgilendirme notu için tıklayınız


15.12.2017 - ÖNEMLİ DUYURU!

Adıma yapılan kesintileri sorgulama hizmeti hakkında açıklamalar için lütfen  tıklayınız.


04.10.2017 - KDV İADESİ KONTROL RAPORLARININ OLUŞMASI İÇİN GEREKEN KRİTERLER

KDV İadesi Kontrol Raporlarının oluşması için mükelleflerin; İnternet Vergi Dairesi üzerinden ilgili dönem KDV iade liste girişlerini elektronik ortamda yapmaları ve onaylamaları ve İlgili döneme ait Standart İade Talep Dilekçelerini elektronik ortamda girmeleri ve onaylamaları gerekmektedir.Devamı için tıklayınız.


25.08.2017 - DUYURU

01.10.2017 tarihinde uygulamaya konulacak olan (Eylül 2017 vergilendirme dönemi icin) KDV1 beyannamesi yeni versiyonuna belge türleri eklenerek, teslim edilen mal ve hizmetler için düzenlenen belge sayıları istenecektir. Mükelleflerimizin hazırlıklarını buna göre yapmaları gerekmektedir.


11.08.2017 - ARTIRIMLI TEMİNAT UYGULAMASI KONTROL RAPORLARININ OLUŞMASI HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, 15.02.2017 tarih ve 29980 no.lu Resmi Gazetede yayınlanan 11 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 21. Maddesi ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin IV/A-5. Bölümünün sonuna "Artırımlı Teminat Uygulaması" eklenmiştir.Detaylı bilgi için tıklayınız.


12.04.2017 - Borcu Yoktur Yazısı Sorgulama Ekranları Hk. Duyuru

Bakanlıklar, Kamu ve Özel kurumlar, Belediyeler, Tüzel Kuruluşlarının (ihale ve hak ediş işlemlerinde) mükelleflerin getirmiş oldukları Borcu Yoktur yazısnın bilgilerinin doğru olup olmadığını, Başkanlığımız internet vergiciliği (https://intvrg.gib.gov.tr) adresindeki "Kullanıcı girişi" alanından giriş yaparak; Genel Sorgulama ve Hesaplama İşlemleri / Dilekçe Sorgulama adımlarını takip ederek görüntülemesi mümkün bulunmaktadır.


12.04.2017 - E-Vergi Levhası Sorgulama Ekranları Hk. Duyuru:

Kamu ve Özel kurumlar, Belediyeler, Tüzel Kuruluşlarının mükelleflerin E-Vergi Levhası bilgilerini Başkanlığımız internet vergiciliği (https://intvrg.gib.gov.tr) adresindeki "Şifresiz İşlemler" alanından giriş yaparak; Mükellef İşlemleri / Mükellef Dosyası/ E-Vergi Levhası Sorgulama adımlarını takip ederek görüntülemesi mümkün bulunmaktadır.


17.03.2017 - EK8 Eşleştirme Formu Hakkında Önemli Duyuru

EK8 Eşleştirme Formu Bildiriminde, vergi dairesinde kaydı bulunmayan işyerlerine ait işyeri SGK numaralarının, mükelleflerin bu çalışanlarına ilişkin vergi kesintilerinin bildirildiği şube veya merkezin adresinin seçilerek yapılması gerekmektedir.


10.03.2017 - Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim (Ek-8) Hakkında Önemli Duyuru :

EK8 Bildiriminin vergi kanunlarına göre muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren mükellefler/işverenlerce, gönderilmesi gerekmektedir. Apartman yönetimleri,evlerinde hizmetçi çalıştıranlar gibi vergi kesintisi yapmayanların EK8 göndermelerine gerek bulunmamaktadır.


21.02.2017 - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi EK8 Eşleştirme Bildirimi Duyurusu

Vergi kanunlarına göre verilmesi gereken "Muhtasar Beyanname" ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 4/1-a kapsamında sigortalı sayılanların bildirildiği "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi"nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi"nin verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği, 18 Şubat 2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.Detaylı bilgi için tıklayınız.


01.02.2017 - Kdv Kanununun Geçici 17. Madde Kapsamındaki Teslimlere İlişkin Satış Faturası Listesinin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesi Hk. Duyuru

KDV Beyannamesinde 702 işlem kodundan talepte bulunan Mükellefler 01/2017 iade dönemi ve sonraki dönemler için KDV İade Talebine ilişkin Geçici 17. Madde Kapsamındaki Teslimlere İlişkin Satış Faturası Listesini 01.02.2017 tarihinden itibaren internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.


02.01.2017 - KDV Kan. 11/1-a (Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler) mad. kaps. yapılan teslimler nedeniyle Satış Fatura Listesi'nin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesi Hk. Duyuru

KDV Kan. 11/1-a mad. kaps. yapılan Serbest Böl. Müş. İçin Yapılan Fason Hizmetler (İşlem kodu 316) ilişkin teslimlerden dolayı iade talebinde bulunan mük. 12/2016 iade dönemi ve sonraki dönemlerde Serbest Bölgelerdeki Müşteriler için Yapılan Fason Hizmetlere ait Satış Fatura Listesi'ni internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir.


02.01.2017 - KDV Kan. 11/1-a (Roaming Hizmetleri) mad. kaps. yapılan teslimler nedeniyle Satış Fatura Listesi'nin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesi Hk. Duyuru

KDV Kan. 11/1-a mad. kapsamında yapılan Roaming Hizmetlerine (KDV beyannamesinde işlem kodu 303) ilişkin teslimlerden dolayı iade talebinde bulunan mükelleflerin 12/2016 iade dönemi ve sonraki dönemlerde  "302-303-312-313-317" İade İşlem Türlerine ait Satış Fatura Listesi'ni  internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir.


05.12.2016 - 6736 SAYILI KAN. 6. MADDESİNDEN FAYDALANANLARIN, KAYITLARINDA YER ALMAYAN EMTİA İÇİN HESAPLANAN KDV'Yİ İADE LİSTELERİNE EKLENMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

 6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinden faydalanarak, kayıtlarda yer almayan emtia dolayısıyla hesapladıkları KDV'yi beyan edip ödeyen ve bu vergiyi indirim hesaplarına intikal ettiren mükelleflerin iade listelerine kendi vergi numaralarını yazarakeklemeleri gerekmektedir. Açıklamayı okumak için  tıklayınız.


 
Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı, © 2018

Bu site, en iyi 1024x768 çözünürlükte görünür. Mozilla Firefox ve Internet Explorer'ın son sürümleriyle uyumludur.