INTERNET HİZMETLERİ KULLANIM BAŞVURU FORMU

(TÜZEL KİŞİLER)

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TARİH: .. ../.. ../20....  

                         ........................................................................ Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne / Başkanlığı'na,

            Aşağıda kimlik bilgileri bulunan firmamızın/kurumumuzun  Internet Üzerinden Vergi Bilgileri Sorgulama işlemlerini yapabilmesi,bildirim ve beyanname gönderebilmesi için gereğini arz ederiz.         

Kurum Yetkilisinin
Adı, Soyadı
Vergi Kimlik Numarası
İmza :   

KURUM  BİLGİLERİ

Vergi Kimlik Numarası  
Unvanı  
Kuruluş Yeri   Kuruluş Tarihi  
Ticaret Sicil Numarası   Tescil Tarihi  
Telefon Numarası   Faks Numarası  
E-posta Adresi  
Adres  

            Internet ortamında verilen bilgileri sorgulama işlemleri için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen ve tarafımızca değiştirilebilecek olan kullanıcı kodu ve kişisel şifrenin korunması ve her türlü riskinin tarafımıza ait olduğunu, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın unutulmuş, çalınmış veya kaybedilmiş olan kullanıcı kodu ve kişisel şifremden, bunların üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından ve sonuçlarından hiç bir şekilde sorumlu olmadığını kabul ediyoruz.

            Bu kullanıcı kodu ve kişisel şifre kullanılarak düzenlenen ve tarafımızca onaylanarak manyetik ortamda gönderilen bildirim ve beyannamelerin doğruluğunu, bunları Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bilgisayar sistemleri tarih ve saati esas alarak göndermeyi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Kurum Yetkilisi              

İmza