INTERNET HİZMETLERİ KULLANIM BAŞVURU FORMU

(GERÇEK KİŞİLER)

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TARİH: .. ../.. ../20....  

                         ........................................................................ Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne / Başkanlığı'na,

           Internet Üzerinden Vergi Bilgileri Sorgulama işlemlerini yapabilmem, bildirim ve beyanname gönderebilmem için gereğini arz ederim.         

Adı, Soyadı
Vergi Kimlik Numarası
İmza :   

MÜKELLEF BİLGİLERİ

Vergi Kimlik Numarası  
Adı   Soyadı  
Doğum Yeri   Doğum Tarihi  
Telefon Numarası   Faks Numarası  
E-posta Adresi  
Adres  

            Internet ortamında verilen bilgileri sorgulama işlemleri için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen ve tarafımca değiştirilebilecek olan kullanıcı kodu ve kişisel şifrenin korunması ve her türlü riskinin tarafıma ait olduğunu, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın unutulmuş, çalınmış veya kaybedilmiş olan kullanıcı kodu ve kişisel şifremden, bunların üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından ve sonuçlarından hiç bir şekilde sorumlu olmadığını kabul ediyorum.

            Bu kullanıcı kodu ve kişisel şifre kullanılarak düzenlenen ve tarafımca onaylanarak manyetik ortamda gönderilen bildirim ve beyannamelerin doğruluğunu, bunları Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bilgisayar sistemleri tarih ve saati esas alarak göndermeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

 

 

İmza                      

Kullanıcı kod ve kullanıcı şifre bilgilerini içeren zarfı elden kapalı olarak teslim aldım.

 

 

TESLİM  ALAN                                                                   TESLİM EDEN